Biliyer Kistler (Safra Yolu Kistleri, Koledok Kistleri)

Biliyer kistler (safra yolu kistleri, koledok kistleri de denir), ekstrahepatik ve/veya intrahepatik safra yollarının tek ya da multipl kistik genişlemelerini içeren bir grup hastalıktır. Koledok kistleri konjenitaldir (doğumsal). Koledok kistlerinde kolanjiokarsinom gelişme riski %15 gibi yüksektir. 5 tip koledok kisti bulunur.

Koledok Kistlerinin Tipleri (Çeşitleri) ve Görülme Oranları

 • Tip I Koledok Kisti (> %50): Koledokta fuziform (mekik gibi) genişleme olmasıdır.
 • Tip II Koledok Kisti (<%5): Ekstrahepatik safra yollarında gerçek bir divertikül bulunmasıdır.
 • Tip III Koledok Kisti (~%5): Koledoğun intraduodenal kısmının kistik dilatasyonudur (Koledokosel de denir).
 • Tip IV Koledok Kisti (%5-10)
  • Tip IVa Koledok Kisti: İntra ve ekstrahepatik safra yollarında multipl kistler
  • Tip IVb Koledok Kisti: Sadece ekstrahepatik safra yollarında multipl kistler
 • Tip V Koledok Kisti (%1): Sadece intrahepatik safra yollarında tek ya da multipl kistler (multipl ise Caroli hastalığı adını alır)

Koledok Kistlerinin Belirtileri

Biliyer kistlerin yaklaşık ⅔’ü çocukluk çağında belirti verir. Klasik belirti triadı karın ağrısı, sarılık ve palpabl (ele gelen) kitledir. Erişkindeki belirtiler sarılık ve kolanjittir.

Koledok Kistlerinin Tanısı

Sarılık ve karın ağrısı araştırılırken yapılan karın USG (Ultrasonografi), BT (bilgisayarlı tomografi), MR (manyetik rezonans), MRCP (manyetik rezonans kolanjiopankreatikografi) ile tanı konur.

Koledok Kistlerinin Tedavisi

Tedavi (cerrahi) kistin tipine göre değişir.

 • Tip I, II ve IV de, hasta safra yolu (koledok) çıkarılır, Roux-en-Y hepatikojejunostomi yapılır, çünkü kanserleşme riski yüksektir.
 • Tip III koledok kisti (koledokosel) semptomatik ise tedavi edilir (sfinkterotomi yapılır).
 • Tip V koledok kistleri (Caroli hastalığı), kolanjit geliştiğinde antibiyotik ile tedavi edilir, kesin tedavi karaciğer transplantasyonudur.