Radyal Skar

Radyal skar, veya kompleks sklerozan lezyon, bir proliferatif meme lezyonudur. İdiopatik bir süreçtir.

Radyal Skar Bulguları: Radyal skar bölgelerini içeren meme muayenesi genellikle normaldir, ancak vakaların %25'ine radyal skar palpe edilebilir. Ciltte kalınlaşma veya retraksiyona neden olmaz. Lezyonlar genellikle küçüktür ve boyutu 5 mm'den büyük olduğunda mammografi tarafından tespit edilir. Lezyonlar <1 cm olduğunda radyal skar , >1 cm olduğunda ise kompleks radyal sklerozan lezyonlar olarak adlandırılır.

Radyal Skarın Tedavi ve Prognozu: Malignite ile karışabilen bir durum olduğundan ayırıcı tanı için biyopsi yapılması şarttır.