Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı

Apandektomi İnsizyonunda (McBurney)

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 80-E
Preoperatif Tanı İnsizyonel Herni, Eski Apendektomi İnsizyon Skarında (Mc Burney)
Postoperatif Tanı Aynı
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Laparoskopik insizyonel herni onarımı
Antibiyotik Proflaksisi Cafezolin 1 gr
DVT Proflaksisi Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH) + Varis çorabı
Transfüzyon Yok
Dren Yok
Spesimen Yok

 

Hasta Pozisyonu

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda yatırıldı. Endotrakeal genel anesteziyi takiben Karın boyandı ve steril olarak örtüldü. Trokarlar girildikten sonra ameliyat masası Trendelenburg pozisyonunda sola side yapıldı(çevrildi).

Trokar Giriş Yerleri ve Eksplorasyon

Muayenede Eski Mc Burney insizyon hattında 4 cm lik bir fasya defekti teyid edildi. Sol alt kadrana fasia dikişle asılarak 10 mm’lik trokar yerleştirildi (optik port), gaz hortumu bu trokara bağlandı ve pnömoperiton oluşturuldu (14 mm Hg). 30 derecelik teleskopla yapılan eksplorasyonda sağ alt kardandaki herninin içinde omentum majusun yapışık olarak bulunduğu gözlendi. Ek olarak 5 mm’lik iki adet çalışma trokarı daha optik trokarın altına ve üstüne yerleştirildi.

Yapılan İşlem

Üstteki 5 mm lik girişten yerleştirilen ultrasonik kesici ile yapışıklıklar açıldı. Fıtık içine girmiş ve bir kenarından defekte yapışmış omentum dokusu, fıtıktan çıkarılarak ayrıldı. Adezyonlar tamamen açıldıktan sonra, yamanın serileceği alan tamamen ortaya çıkarılmış oldu. Defektin ortasından dışarıya doğru bastırılarak, ciltteki izdüşümü bulundu ve işaretlendi. 15 x 10 mm lik kompozit yama bu işaretin klavuzluğunda şekillendirildi (kollajen kaplı polyester yama). Uzunlamasına dürülen yama, teleskobun kullanıldığı 10 mm’lik girişten karın içine yerleştirildi. Dışarıdan ve defektin ortasından batırılan bir enjektör iğnesi yamanın ortasından da geçirilerek, yama karın duvarına sabitlendi. Helezonik titanyum zımbalarla yama karın duvarına sabitlendi (ProTack 5 mm, AutoSuture). Zımbalar uygulanırken karın dışından aletin ucuna doğru bastırılarak düzgünce yerleşmeleri sağlandı. Zımbalar araya bağırsak girmeyecek sıklıkta ve yamanın kenarları kıvrılmayacak şekilde, gerginlik oluşturmaksızın uygulandı. Yama ayrıca defektin kenarlarına da tespit edildi.

5 mm’lik trokarlar gözlemlenerek çıkarıldıktan sonra (kanama!), 10 mm’lik trokardan karbondioksit boşaltıldı. 5 mm lik trokar deliklerinde sadece cilt kapatıldı. 10 mm’lik optik port fasyası, 0 Vicryl ile “8 sütür” konarak kapatıldı. Dren konmadı. Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma odasına alındı.

Klinik Seyir

Hasta postop 1. gün (ertesi gün) oral ağrı kesiciler (tablet) ile sorunsuz taburcu edildi.

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler