Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon

Mide fundusunda bulunan GIST’in laparoskopik cerrahi ile tedavisi (Gastro-Intestinal Stromal Tümör).

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 84-K
Preoperatif Tanı Mide fundus-korpus bileşkesinde 4x5 cm polipoid kitle
Postoperatif Tanı Aynı
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Laparoskopik mide wedge rezeksiyon + primer onarım.
Antibiyotik Proflaksisi Sefuroksim aksetil 750 mg (Cefuroxime axetil) IV+ Ornidazol 500
mg IV
DVT Proflaksisi DMAH + Varis çorabı
Transfüzyon Yapılmadı
Dren Wedge rezeksiyon kenarına bir adet soft dren
Spesimen Mide fundusundaki polipoid kitle çevre mide dokusu ile beraber.

 

Endikasyon

2 hafta önce üst GİS kanaması geçiren hastada, mide fundus-korpus bileşkesinde, küçük kuruvatür yakınında 4x5 cm polipoid kitle (GİST ?) ve ortasında kanayan ülser görüldü. laparoskopik cerrahiye karar verildi. Lezyon özofagusa çok yakın olduğu için, endo GIA lineer cutter kullanarak wedge rezeksiyon yapılması imkansızdır. Çünkü özofagus bu durumda ya daralacak ya da yaralanarak kaçak ortaya çıkacaktır. Bu yüzden lezyonun elle mide açılarak ve sağlam mide sınırları görülerek eksize edilmesi ve primer olarak kapatılmasına karar verildi.

Hasta, Monitör Pozisyonu ve Cerrah

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda, bacaklar aralanarak yatırıldı. Endotrakeal genel anesteziyi takiben 14F Foley kateter takıldı . Karın boyandı ve steril olarak örtüldü. Trokarlar girildikten sonra ameliyat masası ters Trendelenburg pozisyonuna alındı. Monitör hastanın sol omuzu hizasına yerleştirildi. Cerrah hastanın bacaklarının arasından çalıştı.

Trokar Giriş Yerleri

Orta hatta göbekle ksifoid ortasında, cilt-ciltaltı geçilerek fasiaya ulaşıldı ve 1 numara ipekle asıldı. Buradan 10 mm’lik optik trokar yerleştirildi. Gaz hortumu bu trokara bağlandı ve pnömoperiton oluşturuldu (14 mm Hg). Diğer trokarlar; ksifoidin 2 parmak altından 5 mm’lik trokar (çalışma), sol subkostal 10 mm’lik trokar (çalışma), sağ subkostal 5 mm’lik trokar (kataciğer ekartörü) olmak üzere toplam 4 port yerleştirildi.

Yapılan İşlem:

Küçük Kurvatür ve Fundusun Serbestlenmesi: Fundus ve Karaciğerin sol lobu şişirilebilir bir ekartörle kaldırıldı. Dikiş konabilecek alan oluşturulması ve dikiş hattındaki gerginliğin azaltılması için, önce küçük kurvatür çıplaklaştırılarak mobilize edildi. Daha sonra short gastrik damarlar harmonik kesici ile kesilerek fundus mobilize edildi ve rezeksiyon için yeterli mide alanı serbestleştirildi.

Tümörün Çıkarılması: Önce tümörün alt kısmından mideye girildi. Sonra tümör çepeçevre rezeke edildi. Polip ortasındaki kanama odağını görüldü (derin ülser). Sonra tümör endobag ile çıkarıldı.

Defektin Primer Kapatılması: Dışarıda, elle hazırlanan loop ile, sütür kilitlenerek mide kapatılmaya başlandı. Mide intrakorporeal devamlı dikişlerle, 2 tabaka kapatıldı (2/0 Maxon). Her iki tabakada da, Connell sütür tekniğine benzer bir teknikle, mide duvarı inverte edilerek kapatıldı. Dikişler aynı açık teknikteki gibi kendi üzerine bağlandı.

Dren ve Kapatma: Sağ subkostal trokardan karın dışına çıkarılan aslan dişli tutucu ile soft dren içeri çekildi ve onarımın kenarına yerleştirildi. 5 mm’lik girişlerde sadece cilt, 10 mm’lik girişlerde hem fasya hem cilt kapatıldı (3/0 prolene ve 0 Vicryl ile). Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma odasına alındı.

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler