Ksifoid

Ksifoid Process (Çıkıntı)

Ksifoid process (çıkıntı), sternumun (göğüs kafesi ortasındaki kemik) kılıç şeklindeki kıkırdak alt kısmı. Bu kıkırdak insanda yaklaşık 40 yaş civarında kemikleşir (ossifikasyon). Ksifoid Latince “kılıç şeklinde” demektir. Ksifoid prosesin ucu doğumsal olarak ikiye ayrılmış olabilir (bifurkated) veya bezen üzerinde delikler bulunabilir. Bu varyaslayonlar kalıtsal da olabiklir ancak sağlık için bir risk oluşturmazlar.

Ksifoid Prosesin Önemi

  • Kalp masajı yaparken ksifoid prosesin üzerine bastırılmamalıdır. Aksi takdirde ksifoid proses kırılabilir ve diyaframa ve karaciğere batarak onları yaralayabilir.
  • Xiphoidalgia (Xiphodynia); ksifosternal bileşkede ağrı olmasıdır. Tıbbi kaynaklarda nadir olarak bu bozukluktan bahsedilir. Ağır kaldırmak ya da travma bu hastalığa neden olabilir. Ağır k
  • 40 yaşından sonra kişi ksifoididinin kemikleştiğini fark edebilir ve bunu hastalık zannedebilir.
  • Ksifoid çıkıntı, perikardiyosentezde bir anatomik işarettir. İğne ksifoid çıkıntının hemen altından batırılır, sola ve yukarı doğru yönlendirilir.
Synonim(s):
Xifoid
« Return to Dictionary