Hipoadrenal Şok

  • Adrenokortikal yetmezliğe bağlıdır.
  • Geçmişinde glukokortikoid kullanan hasta ya da volüm ve vasopresör tedaviye rağmen cevap alınamayan ciddi şokta şüphelenilmelidir.
  • Aşırı metabolik stres (travma, operasyon, ciddi hastalık) durumlarında rölatif glukokortikoid yetmezliği oluşabilir.
  • Hipotansif hastada hipoglisemi varsa bu tanı düşünülmelidir. Hiponatremi ve hiperkalemi de bu tanıyı destekler.
  • Tanı: ACTH stimülasyon testi ile doğrulanır.
  • Tedavi: Stres dozunda kortikosteroid ve glukoz içeren tuz solüsyonları.