Özofagus Kanseri (Yemek Borusu Kanseri)

Çoğu özofagus (yemek borusu) kanseri skuamöz hücreli karsinom ya da adenokarsinomdur (%95). Özofagus kanserlerinin çoğu özofagogastrik bileşke ve kardia kökenlidir. Kuzey ve doğu Afrika ile Doğu Asya’da insidens orta Amerika’ya göre 16 kat daha fazladır. Sebzeden fakir beslenme, sıcak gıdalar, tütsülenmiş gıdalar, sigara ve alkol, Barret özofagusu risk faktörüdür.

Özofagus kanseri kendini ilerleyici (progresif) yutma güçlüğü, zayıflama ile gösterir. Bazan gizli kanamalar demir eksikliği anemisine neden olur. Erken evre özofagus kanserinde (T1-2, N0, M0) önce cerrahi (özofajektomi) sonra kemoterapi, radyoterapi uygun seçenek iken, T3-4 kanserlerde önce kemoradyoterapi, sonra uygunsa cerrahi daha iyi bir seçenektir. Metastatik özofagus kanserlerinde rezeksiyon önerilmez (periton, akciğer, kemik, adrenal, beyin ve karaciğer metastazı).