Cerrahi

Cerrahi

Cerrahi, ameliyat. Latince chirurgiae kelimesinden gelir, elle yapılan anlamındadır. Tıpta hastalıkların ameliyatla tedavi edilmesidir.

Cerrahi sıfatı“, ameliyatla ilgili anlamına gelir; Örneğin, cerrahi aletler veya cerrahi hemşire. Ameliyatın yapıldığı hasta veya bir insan veya hayvan olabilir. Cerrah, ameliyatı yapan bir kişidir. Cerrahi bir ekip işidir, cerrah, cerrahi asistanı (yardımcı, asistan doktor ya da hemşire), anestezist, ve cerrahi personelden (hastaya pozisyon verme, steril malzeme açma vb) oluşur. Cerrahi genellikle dakikalar ya da saatler içinde bir kerede yapılır ve tamamlanır. Diğer tıbbi tedaviler gibi tekraren (periyodik) olarak uygulanan bir işlem değildir.

Cerrahinin Tipleri:

 • Zamanlamasına göre cerrahi
  • Elektif (uygun şartlarda),
  • Acil,
 • Amacına göre cerrahi
  • Küratif (tedavi edici),
  • Palyatif (şikayetleri giderici),
  • Definitif,
  • Eksploratuvar (tanı amaçlı),
  • Kozmetik (güzelleştirme),
  • Ampütasyon (kesip çıkarma),
  • Rekonstrüktif (bozulmuş kısmı düzeltme),
  • Transplantasyon (nakil) cerrahisi.
 • Vücudun bölümlerine göre cerrahi
  • Gastrointestinal cerrahi,
  • Kalp damar cerrahisi,
  • Baş boyun cerrahisi,
  • Ortopedik cerrahi,
  • Jinekolojik cerrahi,
  • Ürolojik cerrahiler vd.
 • İnvazivliğe göre cerrahi (vücutta oluşturulan hasar),
  • Minimal invaziv cerrahi (laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi, mikrodiskektomi vd.),
  • Konvansiyonel/açık cerrahi.
 • Kullanılan cihaza göre cerrahi
  • Lazer cerrahi,
  • Mikrocerrahi (mikroskopla),
  • Konvansiyonel/açık cerrahi (bistüri ve diğer klasik el aletleri),
  • Laparoskopik cerrahi (karın içine teleskopl görüntüleyerek kiçük deliklerden ameliyat),
  • Robotik cerrahi (laparoskopik cerrahinin gelişmiş bir versiyonudur. Cerrah, ameliyatı robutu kullanarak yapar, hastaya dokunmaz, steril olması bile gerekmez).

 

« Return to Dictionary