Tiroid Lenfoması

Sıklıkla yaşlı kadınlarda görülür. Diğer lenfomalardan farklı olarak kadınlarda 2-6 kat daha sık görülür. Hashimoto hastalığı sıklıkla tiroid lenfomasına eşlik eder. Tiroiddeki lenfomaların hemen tamamı Non-Hodgkin lenfomadır. 5 yıllık sağ kalım %50’dir

Boyunda hızlı büyüyen kitle ve bası belirtileri oldukça önemlidir. Tanıda açık biyopsi gerekebilir.

Tiroide lokalize lenfomalar için seçilecek tedavi yöntemi total tiroidektomidir. Servikal lenf nodlarına yönelik radyoterapi ve kemoterapi önerilmektedir.