Hipertrofik Gastropati (Menetrier Hastalığı, Protein Loosing Hypertrophic Gastropathy)

Midenin, sonradan kazanılan nadir bir hastalığıdır (akkizdir). Menetrier hastalığının üç temel özelliği bulunur.

  • Mide fundus ve korpusunda dev mukoza kıvrımları vardır
  • Asit sekresyonu azalmıştır
  • Protein kaybı vardır bu yüzden hipoalbuminemi görülür

Menetrier hastalığı orta yaşlı erkeklerde daha sık görülür, ancak hem kadınlarda hem de çocuklarda özel bir pediatrik varyant olarak da görülür.

Menetrier hastalığının nedeni, epidermal growth factor reseptörlerinin (EGFR) aşırı çalışmasıdır. Midenin CMV infeksiyonu da Menetrier hastalığına neden olabilir (çocuklarda %30).

Menetrier Hastalığının Bulguları: Epigastrik ağrı (%65), asteni (halsizlik, %60), anoreksi (iştahsızlık, %45), zayıflama (%45), ödem (%38), kusma (%38).

Menetrier Hastalığının Tanısı: Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra endoskopi ile alınan snare biyopside (kement), mukozada foveolar hiperplazi denen özel bir hiperplazi ile beraber glandüler atrofi görülür.

Menetrier Hastalığının Tedavisi: Hafif hastalıkta proteinden zengin diyet verilir. Orta dereceli hastalıkta ilaç tedavileri denenir (CMV/Helicobacter tedavisi, proton pompa inhibitörleri, oktreotid, cetuximab). İlaçla tedavi edilemeyen vakalarda total gastrektomi uygulanır.