Asit

« Return to Dictionary

Asit

Asit, assit, ascites, karında yani periton boşluğunda sıvı toplanması. Teknik olarak periton boşluğunda 25 ml yi geçen sıvı asit olarak kabul edilir. En çok kronik karaciğer yetmezliğinde (siroz) görülür. Peritonitis karsinomatoza, over kanseri, metastatik karaciğer kanseri, kalp yetmezliği diğer sık nedenlerdir.

Asit Türleri ve Nedenleri

Transüda Asit Nedenleri

  • Siroz; asitlerin %80 inden sorumludur,
  • Kalp yetmezliği; %3,
  • Budd-Chiari sendromu

Eksüda Asit Nedenleri

  • Pankreatik asit; pankreatitte bağlı pankreas kanalı (wirsung) hasar gördüğünde, pankreas yaralanbmalarında ya da pankreatik psödokist patladığında gelişir. Pankreatik sıvının karın içinde birikir.
  • Şilöz asit (chylous ascites); görünümü süte benzer. Karın boşluğuna sızan lenf sıvısı yüzünden ortaya çıkar. Travma, karın cerrahisi, tüberküloza bağlı gelişir.
  • Kanser, tüm asitlerin % 10’una neden olur. Çoğunlukla peritondan (peritoneal karsinomatoz) veya vücudun başka bir yerinden yayılım yapan (metastaz yapan) kanserden kaynaklanan bir sonucudur (peritonitis karsinomatoza).
  • Renal asit (Nefrotik sendrom); nedeni,kan albumin düzeyinin normalin altına düşmesidir. Albumin, kan plazmasındaki en önemli proteindir. Kan damarlarının içine sıvı tutmak için işlev görür.

Sınıflandırma

Grade 1: Hafif, sadece ultrason ve BT’de görülür,
Grade 2: Muayenede saptanabilir. Lomber bölgede dolgunluk, yer değiştiren matite saptanır,
Grade 3: Görülebilir asit. Muayene ile doğrulanır

 

Asitli hastanın sıvı ile dolu şiş ve gergin karnı (assit).
Asitli hastanın sıvı ile dolu şiş ve gergin karnı (Grade 3 assit).
Eşanlamlılar:
assit
« Return to Dictionary