Meme Muayenesi

Meme Muayenesi
Meme Muayenesi

Meme Muayenesi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

 • Adet başlangıcından bir hafta sonra memeler yumuşaktır daha az hassastır ve muayeneye en uygun dönemdir
 • Meme muayenesinde, belden yukarısı görünür olmalıdır.
 • Çünkü şikayet ne olursa olsun her iki meme, aksilla ve supraklavikular bölgeler usulüne uygun muayene edilmelidir.
 • Muayene odası aydınlık olmalıdır (inspeksiyon)

Meme Muayenesinin Basamakları

 1. Memelerin inspeksiyonu
 2. Aksilla muayenesi (palpasyonu) ve supraklavikular muayene
 3. Memelerin ve meme başı-areolanın palpasyonu
 4. Meme başı(akıntısının) ve areolanın muayenesi

1. Memelerin İnspeksiyonu

 • Hasta önce doktorun karşısına muayene masasında oturur
 • Eller yanda, belde ve eller yukarıda iken inspeksiyon yapılır
 • Bir memenin diğerine göre büyük olması (asimetri)
  • %10 luk bir büyüklük farkı normaldir. Hastanın kullandığı el tarafındaki meme biraz daha büyük olabilir (pectoralis majör kası)
  • Lobüler karsinom kitle yapmadan memede büyüme yapar
  • İnflamatuar meme kanseri, memede hasssasiyet, ağrı kızarıklık ve ödem-büyümeye neden olur.
  • Mastit, memede hasssasiyet, ağrı kızarıklık ve ödem-büyüme yapar.
 • Memede kitle
  • Meme küçük, kitle büyükse, kitle dışarıdan seçilebilir
 • Memede gamze (dimpling, ciltte çekinti)
  • Meme kanseri belirtisidir. Memedeki kitlenin, memenin Cooper ligamanlarını invaze ederek çekmesine bağlıdır.
 • Meme cildindeki değişiklikler
  • Ülser; meme cildine invaze etmiş kanser
  • Kızarıklık, hassasiyet ve ödem; inflamatuar meme kanseri ya da mastit
 • Meme başı retraksiyonu (çekint, içe dönme).
  • Meme başına yakın, meme kanserinin , süt kanallarını invaze etmesi ve kısaltmasına bağlıdır
  • Doğuştan meme başı retrakte olabilir. Benign bir durumdur.
 • Meme başı ve areolada ekzamatöz (allerjik) değişiklikler
  • Memenin Paget hastalığı
  • Egzama
 • Benign meme başı akıntısı
  • Bilaterldir,
  • Birden çok süt kanalından gelir
  • Hasta 40 yaşından küçüktür
  • Mavi-yeşil renklidir
  • Genellikle duktal ektaziye bağlıdır
  • Sıkmakla akar, genelde spontan akıntı olmaz
 • Galaktore (beyaz)
  • Prolaktinoma (ön hipofiz adenomu)
  • Beraberinde adet düzensizliği
  • İnfertilite
  • Görme alanı kaybı bulunabilir (optik kiazmaya bası)
 • Emzirme ve sonrası
  • Emzirmeden 2 yıl sonrasına kadar memelerden ara ara süt gelebilir
  • Meme sürekli uyarılırsa süt gelebilir
 • Duktal ektazi
  • Meme başı ve areola arkasındaki kanallarda staz nedeniyle genişleme olur
  • Meme salgısı bu kanalların içinde birikir ve baza boşalır
  • Genellikle regi yeşil-kahverengidir
  • Kanalın salgı ile tahribine bağlı kanlı akıntı olabilir
 • Malign meme başı akıntısı
  • Spontan (hasta çamaşırında akıntı görür)
  • Unilateraldir (tek taraflı)
  • Tek duktustan akıntı olur
  • Hastanın yaşı 40’ın üzerindedir
  • Kanlıdır
  • Genellikle kitle bulunur
  • Mamaografi ve duktografi yapılmalıdır
  • Akıntının olduğu kanal ve varsa kitle, eksize edilir (çıkarılır)
 • İntraduktal papillom
  • Tek kanaldan (papillomun bulunduğu) kanlı meme başı akıntısı olur

2.Aksillaların Palpasyonu- Supra-İnfra Klaviküler- Palpasyon (Muayene)

 • Hasta hala oturuyorken sağ elimizle hastanın sağ kolu tutulur, sol elle sağ aksilla muayene edilir. Aynısı sol tarafta da yapılır
 • Malign lenf nodunun özellikleri
  • Sert
  • Yüzeyi düzensiz
  • Göğüs duvarı ve çevre dokulara fikse
  • Konglomere lenf nodları(birbirine yapışık)
 • Supra ve infraklaviküler bölgelerde de lenf nodu aranır (palpasyon)

3.Memelerin Palpasyonu (Elle Muayene)

 • Meme palpasyonu hasta sırtüstü yatarken yapılır
 • Hasta muayene edilecek taraftaki elini başının altına koyar
  • Sırta küçük bir yastık konursa daha iyi olur (özellikle büyük memlerde)
 • Palpasyan, parmakların palmar yüzü ile yapılır.
  • Meme göğüs duvarına doğru bastırılarak tüm meme palpe edilir
  • Meme dokusu parmakların arasına alınarak tutulmaz
  • Palpasyon dıştan içe radial yada spiral olarak yapılabilir.
 • Memde dolgunluk-yoğunluk artışı ve nodülerite olan bölgeler diğer tarafla karşılaştırılarak önemli olup olmadığına karar verilir
 • Belirtilmek istenen kitle ve nodüler yapılar,
  • Areolaya uzaklıkları
  • Saat kaç hizasında oldukları
  • Büyüklüğü (en-boy cm, mm) belirtilmelidir
 • Kitlelerin Yapısı;
  • Yumuşak, orta sert (lastik kıvamında), sert olarak kaydedilir
  • Yüzeyi; düzgün, düzensiz belirtilir.
  • Mobil, fikse belirtilir.
  • Benzediği lezyon belirtilir;
   • Kist natüründe; sınırları düzgün, oval ya da küresel, sert, mobildir.
   • Malign özellikte; sert, sınırları düzensiz (çevre dokudan sınırı net ayrılamayan), fikse olabilir, düzensiz şekilli (yani küresel ya da oval değil).
   • Lipom; Yumuşak, lobüle sınırlı ancak sınırları net ayrılır ve mobildirler.

4. Meme Başı (Akıntısının) ve Areolanın Muayenesi

 • Meme başı ve areola hafifçe sıkıştırılarak muayene edilir
  • Areola arkasında kitle aranır
  • Meme başı akıntısı aranır
 • Meme başı akıntısı varsa
  • Akıntının rengi, kanlı olup olmadığı
  • Akıntının olduğu duktusun tespiti
   • İnspeksiyonla görülmeye çalışılır
   • Areola baş ve işaret parmağı ile gerilirken diğer elle periferden santrale sıvazlanır

Ne Zaman Meme Muayenesi Yapılır ?

 • Tarama mamografisi ile beraber fizik muayene (American Cancer Society Breast Cancer Screening Guidelines 2015)
  • 40-44 yaş arası yıllık mamaografi çekilmesi meme kanseri erken teşhisinde yararlıdır (opsiyonel)
  • 45-54 yaş arası yıllık mamaografi çekilmesi meme kanseri erken teşhisinde gereklidir
  • 55 yaşından sonra yıllık mamaografi çekilmesi meme kanseri erken teşhisinde yararlıdır (opsiyonel)
  • 55 yaşından sonra iki yılda bir mamaografi çekilmesi meme kanseri erken teşhisinde gereklidir
 • Hastaların 20 yaşından sonra kendi kendine aylık meme muayenesi yapması faydalıdır
 • Ailesel ya da herediter meme kanseri olanlarda taramalar 25 yaşında başlar
 • Memede ağrı, hasssasiyet şikayeti
 • Memede kitle, nodülarite şikayeti
 • Meme başı akıntısı

Meme Muayenesi Öncesi Meme Anamnezi (Öyküsü)

Meme Anamnezinde Sorulması Gerekenler

 • Hasta kendini muayene ediyorsa, hastanın tespit ettikleri sorulur
  • Ne zamandır var?
  • Menstürasyonla ilişkisi var mı
   • Menstüreasyon öncesi şikayetlerin artması genellikle benign bir meme hastalığını gösterir
 • Daha önceki meme problemleri, biyopsiler
  • Örn önceki proliferatif hastalık LCIS öyküsü meme kanseri riskini artırır
  • Diğer memede me kanseri olması
  • Kist öyküsü > kistin nüksü anlamına gelebilir
  • Ailede meme kanseri öyküsü
   • Familial meme kanseri
   • BRCA1 ve 2 mutasyonlarına sahip olmak
 • Menstürasyon öyküsü
  • Adet başlangıcından bir hafta sonra memeler yumuşaktır daha az hassastır ve muayeneye en uygun dönemdir
  • Menapozdaki hastaların memeleri daha yumuşaktır ve daha kolay muayene edilir (yağlı meme)
Mamografi İstem Formu
Mamografi İstem Formu