Özofagus Hastalıklarında Pozitron Emisyon Tomografisi + BT (PET BT)

PET taramalarında, kana bir tür radyoaktif şeker verilir (florodeoksiglukoz veya FDG olarak bilinir). Hücreler, ne kadar hızlı büyüyorsa o kadar fazla şeker kullanırlar. Hızlı büyüyen kanser hücrelerinin, normal hücrelere göre daha fazla miktarda radyoaktif şeker alması tetkikin esasını esasını oluşturur. Bu şekere bağlı radyoaktivite alanları, özel bir kamera kullanılarak görüntülenir (gama kamera).

PET BT: Aynı anda (aynı cihazla) hem PET hem BT çekilir. Radyoaktivite alanları, BT görüntüleri ile birleştirilir. Böylece BT görüntüleri üzerinde artmış radyoaktivite alanları görülür.

PET görüntüleri anatomik olarak, BT veya MR görüntüleri kadar ayrıntılı değildir, ancak diğer testlerde görülen anormal alanların (örneğin kitlelerin) kanser olup olmadığına dair faydalı bilgiler sağlar (kanser olan kitlelerde radyoaktivite artmıştır).

Tabi kanserden kansere radyoaktif şekerin (FDG) tutulumu farklıdır. Özofagus kanserinde PET / BT nin faydaları şunlardır:

  • PET / BT özofageal tümörlerin tespitinde faydalıdır
  • PET / BT ,T Evrelemesinde kullanılamaz çünkü tümörün derinliğini iyi göstermez
  • PET / BT, özofagus kanserinin lenf nodu metastazlarını saptamak için BT'den daha üstündür (Metastatik lenf nodları FDG tutar, lenf nodları büyümese bile...).
  • PET / BT’ nin özofagus kanserindeki en önemli görevi uzak metastaz taramasıdır. PET / BT de en sık görülen (ancak BT'de sıklıkla kaçırılan) uzak metastaz bölgeleri kemikler ve karaciğerdir .