Meme (Memenin) Gelişimi

Yazarlar: Prof. Dr. Ömer Rıdvan Tarhan

Meme anatomisi
Meme anatomisi
Meme anatomisi, lobu
Meme anatomisi, lobu

Memeler ektodermal orjinli cilt glandlarıdır (apokrin salgı bezlerdir). Embriyonun 5-6. haftasında, gövdenin önünde, aksilladan inguinal bölgeye uzanan, kalınlaşmış ektoderm çizgisidir. Meme ve meme başı bu çizgi üzerinde gelişir. Bu çizgiler kısa bir süre sonra kaybolur.

Doğum yapmamış kadında meme, gelişimini tamamlamamıştır. Duktus (süt kanalı) epiteli daha fazla, alveol (meme bezi) epiteli daha azdır. Hamilelikte meme süt vermek üzere hazırlanır. Duktal (süt kanalları), lobüler ve alveoler (süt bezleri) gelişme olur. Hamileliğin sonuna doğru meme boyutu normalin üç katına çıkabilir. Doğumla beraber plasental laktojen ve seks hormonları (östrojen, progesteron) azalır. Bundan sonra hipofiz kaynaklı prolaktin süt ürettirir (alveollerden).

Menapozda Meme: Glandüler doku azalır. Onun yerini yağ dokusu alır. Menapoz sonrası meme dokusu; bolca yağ dokusu, bağ dokusu ve duktuslardan oluşur. Yağ dokusu azsa memeler pitotik olurlar (sarkar)

Erkek Memesi: Puberteden önce erkek memesinin gelişimi kadın memesindeki gibidir. Puberteden sonra östrojen ve progesteron artmadığı için erkek memesi (lobüller) gelişmez. Erkek memesi rudimenter (az gelişmiş) olup sadece küçük kanallardan oluşur. Bu yüzden erkeerde gelişen meme kanseri duktal karsinomdur. Lobüler meme kanseri hemen hiç görülmez.