Graves Hastalığı (Toksik Diffüz Guatr)

 • Genç yaşlarda görülür
 • Sistemik otoimmun bir hastalıktır
 • Klasik triad
  • Diffüz guatr
  • Hipertiroidizm
  • Egzoftalmus
 • TSH reseptörlerine bağlanan antikorlar vardır
 • LATS ve TSI immünoglobilinleri pek çok hastada saptanır
 • Kadın/erkek oranı 6/1, 7/1 dir.
 • Tiroidde vaskülarite artmıştır
 • Oskültasyonda üfürüm duyulabilir
 • Mikroskobik olarak tiroid hiperplastik, epitel kolumnar ve kolloid minimaldir.
 • Egzoftalmus T4 yüksekliğinden değil otoimmun kaynaklıdır

Graves Hastalığında Göz Bulguları

 1. Üst göz kapağında spazma bağlı retraksiyon
 2. Eksternal oftalmopleji
 3. Egzoftalmus ve proptozis
 4. Supraorbital ve infraorbital şişme
 5. Konjesyon ve ödem

Graves Hastalığının Tedavisi

 • Antitiroid İlaçlar
  • 1-2 sene kullanılır, ancak ilacı bırakınca, nüks %40-80 dir.
  • Küçük, nontoksik tiroidlerde (<40 gr) nüks daha azdır (Bu grupta antitiroid ilaç tercih edilir).
 • Cerrahi Tedavi (Tiroidektomi)
  • RAI kontrendike olduğu durumlar (nodül, genç, gebe, gebelik planlayan)
  • Antitiroid ilaç allerjisi
  • Büyük, bası yapan guatr
  • Sigara içenler
  • Oftalmopatisi olanlar
  • Tercih edilen cerrahi total tiroidektomidir. Göz bulguları varsa durur ya da zamanla azalır.
 • RAI (Radyoaktif İyot Tedavisi)
  • Göz bulguları varsa, RAI sonrası da ilerlemeye devam eder
  • Şu Graves hastaları için daha uygundur
   • Yaşlı, hafif-orta büyük guatrı olan hastalar
   • Cerrahi ya da antitiroid ilaç sonrası nüks gelişen hastalar
   • Antitiroid ilaç kontrendikasyonu
    • Gebelik, emzirmek, genç (özellikle ergen ve çocuk, tiroidde nodül, oftalmopatisi olanlar
    • Doğurganlık çağındaki hasta RAI almışsa, gebe kalmak için 1 sene beklemelidir.
   • Ameliyat edilemeyen hastalar