Karaciğerin Benign (İyi Huylu, Selim) Solid Tümörleri

Karaciğerin benign tümörleri günümüzde daha fazla tespit edilmektedir. Çünkü görüntüleme tetkikleri günümüzde çok sık kullanılmaktadır (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR). Hastada bir kronik karaciğer hastalığı ya da kanser yoksa, karaciğerde tespit edilen lezyonların büyük çoğunluğu iyi huylu karaciğer tümörleri dir ve herhangi bir tedavi gerektirmezler. Artan radyolojik tecrübeyle beraber, görüntüleme tetkikleri ile, bu benign karaciğer tümörlerinin tipi çoğunlukla doğru olarak tespit edilmekte ve karaciğer biyopsilerine gerek kalmamaktadır.

En çok tespit edilen benign (iyi huylu) karaciğer tümörleri şunlardır; hemanjiomlar, fokal nodüler hiperplazi (FNH), hepatosellüler adenomdur.

İyi Huylu (Benign) Karaciğer Tümörlerinin Histolojik Sınıflaması

Epitelyal Tümörler (Epitel Kaynaklı Benign Karaciğer Tümörleri)

 • Hepatosit Kaynaklı Benign Karaciğer Tümörleri
  • Hepatosellüler Adenom (HA)
  • Fokal Nodüler Hiperplazi (FNH)
  • Nodüler Rejeneratif Hiperplazi
  • Fokal Karaciğer Yağlanması
 • Biliyer (Safra Yolu) Kaynaklı Benign Karaciğer Tümörleri
  • Safra Yolu Adenomu
  • Biliyer (Safra Yolu) Hamartom (von Meyenburg Complex)

Non Epitelyal Tümörler (Epitel Kaynaklı Olmayan Benign Karaciğer Tümörleri)

 • Mezenkim Kökenli
  • (Kavernöz) Hemanjiom
  • Anjiomiyolipom
  • Lipom, Miyelolipom
 • Karaciğerdeki Heterotopik Dokular
  • Adrenal
  • Pankreas
  • Dalak
 • Diğer
  • Peliosis Hepatis
  • İnflamatuar Psödotümör

Kaynaklar

 1. Benign And Premalign Tumors (Hepatic Disease). Belghiti B, Dokmak S, Vilgrain V, Paradis P. Blumgart’s Surgery of The Liver, Biliary Tract and Pancreas (5. Baskı 2012). Sayfa: 1250-1251.