Medüller Tiroid Kanseri (Karsinomu, Ca)

Medüller tiroid kanseri tiroid kanserlerinin yaklaşık% 4'ünü oluşturur. Parafoliküler C hücre neoplazisidir. Anaplastik karsinomlara göre prognozları daha iyidir.

Medüller Tiroid KarsinomununTipleri

  • Sporadik Medüller Tiroid Karsinomu: 10 medüller tiroid karsinomu vakasının yaklaşık 8'ini oluşturur. Kalıtsal değildir. Genellikle yaşlı erişkinlerde görülür ve sadece bir tiroid lobunu etkiler.
  • Herediter Medüller Tiroid Karsinomu ( MEN IIA, MENIIB)
    • MEN IIA: Herediter medüller tiroid karsinomlarının %60’ını MEN IIA oluşturur.Tanı konma yaşı ortalama 27’dir. Feokromositoma (%50) ve hiperparatiroidizm (%20-30) eşlik eder.
    • MEN IIB: Medüller tiroid karsinomu, feokromositoma ve ganglionöromatozis ile karakterize bir klinik sendromdur.Hiperparatiroidizm yoktur.
  • Ailesel Medüller Tiroid Karsinomu: Kalıtsaldır ve bir ailenin her jenerasyonunda %20-25 arasında olabilir. Bu kanserler genellikle çocukluk veya erken yetişkinlik döneminde gelişir ve erken yayılabilirler. Hastalar genellikle her iki lobun çeşitli alanlarında kansere sahiptir. Ailesel medüller tiroid karsinomu sıklıkla diğer tümör tiplerinde artmış risk ile bağlantılıdır.

Medüller Tiroid Karsinomunun Belirtileri ve Tanısı

En sık klinik bulgusu tiroid nodülleridir. Geç belirtiler; dispne, disfaji ve ses kısıklığıdır. Hormonlara bağlı olarak motor tarzda ishal belirgindir. Bazal kalsitonin değeri medüller tiroid ca tanısı konulmasında önemlidir.

Medüller Tiroid Karsinomunun Tedavisi

Önce feokromositoma yönünden araştırılmalı ve varsa önce adrenalektomi uygulanmalıdır. En uygun tedavi bilateral total tiroidektomi ve santral boyun diseksiyonudur.