İndetermine Kolit

İndetermine kolit, kolonda, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı arasında ayrım yapılamayan hastalardır. Diğer bir deyişle indetermine kolitt, klinik ve patolojik olarak, hem ülseratif kolit hem de Crohn hastalığının özelliklerini taşıyan kolit şeklidir. İnflamatuar bağırsak hastalığı vakalarının yaklaşık %10-15’i bu şekildedir.

Klinik olarak, indetermine kolitli hastaların çoğuna, ilerleyen dönemde, kesin olarak ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı tanısı konur.

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı arasındaki ayrım, medikal tedavi seçimi, cerrahinin zamanlaması ve tipi ve hastalığın takibi açısından önemlidir. İndetermine kolit, kanser gelişimi açısından, ülseratif kolit gibi takibe alınmalıdır çünkü Crohn koliti de malignite gelişimi açısından ülseratif kolitle aynı riski oluşturur.

İndetermine Kolitte Cerrahi Tedavi

İndetermine kolitte cerrahi endikasyonları, ülseratif kolittekiler ile aynıdır;

  • Medikal tedaviye direnç
  • Medikal tedavinin komplikasyonları (özellikle steroid komplikasyonları)
  • Malignite riskinin ortaya çıkması

İndetermine kolitte, cerrahi tedavi olarak, uygun yaklaşım önce total kolektomi + uç ileostomi uygulanmasıdır. Tüm kolonun patolojik incelemesi neticesinde ülseratif kolit olduğuna kanaat getirilirse proktokolektomi tamamlanır ve J poş ileoanal anastomozun yapılabilir.

Eğer patolojik inceleme sonucunda Crohn tanısı konursa ya da ülseratif kolit - Crohn ayrımı yapılamazsa, en güvenli yaklaşım proktokolektominin tamamlanması ve uç ileostomi yapılmasıdır. Çünkü ilerleyen dönemde poşda (terminal ileumdan yapılır) Crohn hastalığına bağlı tutulum görülmesi olası bir durumdur ve bu bölgede komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olur (poşun çalışmaması, apse, rekto vajinal, rektovezikal fistül vb).

Kaynaklar

  1. Article: Indeterminate colitis. Guindi M, Riddell RH. Journal: J Clin Pathol. 2004, Dec;57(12):1233-44.
  2. Chapter: Colon Rectum and Anus. Bullard KM, Rothenberger DA. Book: Schwartz’s Principles of Surgery, Eds: Brunicardi FC, (Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Pollock RE). Ed: 8th, p:1055-1118

Kolon, Rektum ve Anüs