Tiroid Hormonları (Normal Değerleri)

TSH (0.4-4 µIU/L)
FT3 (2.5-5 pg/ml)
FT4 (0.6-1 ng/dl)

Tiroid Fonksiyon Testleri

Tiroid Hormonu Normal Değerleri
TSH (0.4-4 µIU/L)
FT3 (2.5-5 pg/ml)
FT4 (0.6-1 ng/dl)

 • Tiroid hormonları klasik negatif-feedback sistemi ile düzenlenir. Hipofiz bezi tiroid stimülan hormon (TSH) salgılar. Bu hormon tiroid bezinde tiroksin (T4) ve triiodotironin (T3) salgılatır. T3 ve T4 ise hipotalamus ve hipofizi dolayısıyla TRH ve TSH salınımını baskılar.
 • Tiroid fonksiyon testleri, tiroid hastalıklarında tanı ve takip amaçlı kullanılır.
 • TSH, T3 ve T4 tiroid fonksiyon testleridir. Bunların içinde TSH en hassas olanıdır. Subklinik hipertiroidide henüz T3, T4 artmadan TSH da düşüş (supresyon) saptanır.
 • Tirotoksikozda T3 ve T4 düzeylerinde artma, TSH da azalma saptanır. Tirotoksikoza neden olan hastalıklar
  • Graves hastalığı (diffüz toksik guatr),
  • Toksik moltinodüler guatr,
  • Toksik adenom ile
  • Lingual tiroid ve struma ovari gibi durumlardır.
 • Tiroid fonksiyon testlerinde tiroid hormonlarının düşük olmasına yani tiroid bezinin yeterli hormon üretememesine hipotiroidi denir. Nedenleri:
  • Otoimmun hastalıklar: Hashimoto tiroiditi
  • Tiroid cerrahisi (tiroidektomi)
  • Radyoaktif iyot tedavisi.
  • Baş ve boyun kanserlerinde uygulanan radyoterapi.
  • Lityum, psikiyatrik tedavide kullanılır
  • Konjenital hipotiroidi, enzim defektleri. Bebekler doğumda normaldir. Bu yüzden tarama yapılmakta.
  • Hipofiz hastalıkları, genellikle benign tümörlere bağlı yetersiz TSH üretimi.
  • Gebelik, postpartum hipotiroidi
  • İyot yetmezliği.

Kaynaklar

 1. NCBI (PubMed) MeSH Database, Thyroid Function Tests 
 2. NCBI (PubMed) MeSH Database, Thyroid Hormons 
 3. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories, Thyroid Function Testing