Özofagus Testleri

Özofagus Testleri (Tekniğe Göre)

 1. Radyolojik Tetkikler
 2. Endoskopi (özofago-gastro-duodenoskopi)
 3. Endoskopik Ultrasonografi (EUS)
 4. Özofageal Manometri
 5. 24 saatlik pH monitörizasyonu
 6. Bernstein (Asit Perfüzyon) Testi

Özofagus Testleri (Amacına Göre)

(Hangi Özofagus Hastalığında Hangi Test Yapılır)

 1. Özofagusun yapısal bozukluklarını gösteren testler (Kanser, Darlık, Divertikül)
 2. Özofagusun fonksiyonel bozukluklarını gösteren testler (Özofagus Fonksiyon Testleri; Motilite Bozuklukları, Akalazya ve diğerleri)
  • Özofageal Manometri
  • Özofageal transit sintigrafisi
  • Özofagografi (video görüntüleri)
 3. Özofagusun mide içeriğine maruziyetini gösteren testler (Gastroözofageal Reflü, Alkalen Reflü Özofajit)
  • 24 saatlik pH monitörizasyonu
  • 24 saatlik safra monitörizasyonu
  • Radyoloji (Trandelenburg’da gastroözofageal reflünün gösterilmesi)
 4. Özofagus semptomlarını provake eden (arttıran) test (Gastroözofageal Reflü)
  • Bernstein (Asit Perfüzyon) Testi

Özofagus Hastalıklarında Direkt Grafi

Herhangi bir özofagus hastalığına tanı koymak için direkt grafi istenmez (tanısal değeri zayıftır). Ancak başka nedenlerle çekilen toraks grafilerinde özofagusa ait bulgular saptanabilir.

(Bakınız: Özofagus Hastalıklarında Direkt Grafi)

Baryumlu Özofagus (+ Mide + Duodenum) Grafisi

Baryumlu özofagografi tek başına değil her zaman mide duodenum grafisi ile beraber yapılır. Çünkü mide ve duodenuma ait hastalıklar ile özofagus hastalıkları benzer bulgular verebilir. Hastaya baryumlu veya suda eriyen (iyotlu) kontrast maddeler içirilerek özofagus grafileri çekilebilir.

(Bakınız: Baryumlu Özofagus Grafisi)

Özofagus Hastalıklarında Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Torakoabdominal bilgisayarlı tomografi (BT) nin özofagustaki en önemli katkısı, özofagus karsinomu (kanseri) olan hastaları evrelemedir (özellikle kaşektik (zayıf) olmayan hastalarda). Bilgisayarlı tomografi özofagus kanserinin periözofageal yayılımını, lenf nodlarını ve karaciğer metastazı olup olmadığını gösterir. Böylece hangi tip cerrahinin yapılacağı (palyatif-küratif) ya da yapılmayacağına daha kolay karar verilir.

Bilgisayarlı tomografi özofagusta neleri gösterir ?

(Bakınız: Özofagus Hastalıklarında Bilgisayarlı Tomografi (BT))

Özofagus Hastalıklarında Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Özofagus hastalıklarında manyetik rezonans görüntülemenin (MR), BT ye bir üstünlüğü bulunmaz.

Manyetik rezonans görüntülemede (MR) X ışını kullanılmaz, radyo dalgaları kullanılır, BT ye benzer görüntüler verir. MR, zaman alan bir tetkiktir, hareket artefaktı sık görülür. Bu yüzden özofagus hastalıklarında tercih edilen bir görüntüleme yöntemi değildir.

Özofagus Hastalıklarında Pozitron Emisyon Tomografisi + BT (PET BT)

PET taramalarında, kana bir tür radyoaktif şeker verilir (florodeoksiglukoz veya FDG olarak bilinir). Hücreler, ne kadar hızlı büyüyorsa o kadar fazla şeker kullanırlar. Hızlı büyüyen kanser hücrelerinin, normal hücrelere göre daha fazla miktarda radyoaktif şeker alması tetkikin esasını esasını oluşturur. Bu şekere bağlı radyoaktivite alanları, özel bir kamera kullanılarak görüntülenir (gama kamera).

(Bakınız: Özofagus Hastalıklarında Pozitron Emisyon Tomografisi + BT (PET BT))

Özofagus Hastalıklarında Sintigrafi

Özofagus transit sintigrafisi primer endikasyonu, özofagus dismotilitesi olan hastalarda, özofagus boşalmasını ve reflüyü değerlendirmektir . Özofagus transit sintigrafisi, hızlı, noninvaziv, gerçekleştirmesi kolay ve az radyasyon ile uygulanabilir bir testtir. Ancak, en önemli sorun özofagus transit sintigrafisinin nasıl yapılacağının standart olmamasıdır (Örneğin radyoaktif madde; sıvı, yarı katı ya da katılara mı karıştırılacak?).

(Bakınız: Özofagus Sintigrafisi)

Özofagus Hastalıklarında Endoskopi (Özofagoskopi, Özofago-Gastro-Duodenoskopi)

Hemen hiçbir zaman özofagoskopi tek başına uygulanmaz, beraberinde mide ve duodenum da görüntülenir (Özofago-Gastro-Duodenoskopi, Üst GİS Endoskopisi).

Rijid özofagoskopların yerini 1970 li yıllardan sonra fleksibl gastroskoplar almıştır. Görüntü büyütülerek bir monitöre aktarılır, resim çekilebilir, video kaydı yapılabilir. Üst GİS endoskopisi yaygın olarak ağızdan yapılır (transoral), bazı merkezlerde burundan da yapılabilmektedir (transnazal). Özofagoskopi ayaktan (günübirlik, outpatient) uygulanır.

(Bakınız: Özofagoskopi)

Özofagus Hastalıklarında Endoskopik Ultrasonografi (EUS)

Endoskopik ultrasonografi (EUS) ile ultrasonografi görüntüleri elde edilmekle birlikte, yapılış şekli olarak endoskopik bir tetkiktir. Yani tetkiki endoskopist yapar (gastroenterolog, genel cerrah, dahiliyeci).

(Bakınız: Özofagus Hastalıklarında Endoskopik Ultrasonografi)

Özofageal Manometri

Özofageal manometri ayaktan (outpatient) yapılan bir testtir. Özofagus motilitesi (özofagusun çalışması ile ilgili) ve içindeki basınç değişimlerini gösterir. Özofageal manometri en çok, özofagus motilite bozukluğu tanısını koymak için kullanılır.

(Bakınız: Özofageal Manometri)

24 Saatlik pH Monitörizasyonu (24 Saatlik pH Metre Testi)

24 Saatlik pH Monitörizasyonu (24 Saatlik pH Metre Testi) ayaktan yapılan bir testtir (ambulatuar, ambulatory) . Özofagusun (yemek borusunun) ne sıklıkta ve şiddette asite (mide sıvısına) maruz kaldığını gösterir. 24 Saatlik pH Monitörizasyonu (24 Saatlik pH Metre Testi) en çok, gastroözofageal reflü hastalığı tanısını koymak için kullanılır.

(Bakınız: 24 Saatlik pH Monitörizasyonu)

Bernstein Testi (Asit Perfüzyon Testi)

Bernstein testi, gastroözofageal reflü tanısını kesinleştirmek için kullanılır. Test bir gastroenteroloji laboratuvarında yapılır. Nazogastrik tüp (NG) burundan takılarak özofagusa yerleştirilir. Seyreltilmiş hidroklorik asit (0.1 N HCl) nazogastrikten enjekte edilir.

(Bakınız: Bernstein Asit Perfüzyon Testi)