Duodenum

« Return to Dictionary

Duodenum

Duodenum, 12 parmak bağırsağı. Duodenum, ince bağırsağın en kısa ve en geniş ilk kısmıdır. Yakalaşık 12 parmak (25 cm) uzunluğundadır. Duodenum, pilor denen mide çıkışı ile, jejunum arasındadır. Ana safra kanalı ve pankreas kanalı (Wirsung) duodenuma açılır. Peptik ülserin en sık görüldüğü yerdir (duodenal ülser). Duodenum kimyasal sindirimin olduğu ve  demirin primer olarak emildiği yerdir. Duodenumun hemen tamamı retroperitonealdir ve diğer ince bağırsaklardan farklı olarak yeri değişken değildir, karın arka duvarına yapışıktır.

1 parmak 3/4 inch yani 2 cm dir. Tıbbi muayenede parmak bir ölçü olarak kullanılır. Örneğin karaciğer kosta yayını 2 parmak geçiyor. Dudenumun uzunluğu 10-15 inch’dir (25-38 cm).

Duodenum
Duodenum

Resim wikipedia‘dan alınmıştır.

Duodenumun Parçaları-Bölümleri

Duodenumun anatomik olarak dört bölümü (kıtası) vardır. Duodenumun ilk kısmı intraperitonealdir (peritonla kaplıdır) ancak diğer kısımları retroperitonealdir (peritonun arkasındadır).

Duodenumun Birinci Bölümü (Pars Superior)

Duodenumun birinci bölümüne, süperior kısım da denir, pilorun devamıdır. İlk 2 cm lik kısımhafifçe genleşmiştir (duodenumun ampullası). Duodenumun ilk kısmı mobil olup, küçük omentumun hepatoduodenal ligaman kısmı ile karaciğere bağlanmıştır. Duodenumun birinci kıtası, süperior duodenal flexura da biter.

Duodenumun İkinci Bölümü (Pars Descendens)

Duodenumun ikinci kısmı veya inen parça (pars desendens) tir, inferior duodenal flexura da biter. Pankreatik kanal (Wirsung) ve ana safra kanalı (koledok), papilla duodeni majör yoluyla duodenuma ikinci bölümüne açılır.  Bu kısım ayrıca, aksesuar pankreas kanalı açıldığı minör duodenal papillayı da içerir.

Embriyolojik olarak ön bağırsak ve orta bağırsağın arasındaki sınır, papilla duodeni majörün hemen altında yer alır (Çoğunlukla ve yanlış olarak bu sınır Treitz ligamanı hizasında zannediliyor).

Duodenumun Üçüncü Bölümü (Pars Horizantalis)

Üçüncü kısım veya duodenumun yatay parçası, inferior vena kava, abdominal aorta ve vertebral kolonun önündedir. Superior mezenterik arter ve ven, duodenumun üçüncü bölümünün önünden geçer. Duodenumun bu bölümü, aorta ve SMA (superior mezenterik arter) arasında sıkışabilir. Buna Superior  Mezenterik Arter Sendromu denir ( Wilkie sendromu).

Duodenumun Dördüncü Bölümü (Pars Ascendes)

Duodenumun dördüncü kısmı yükselerek jejunum ile birleşir (duodenojejunal fleksura).  Flexura duodenojejunalis, kas lifleri içeren bir periton katlantısıyla sarılmıştır, buna ligamentum suspensorium duodeni denir (Treitz ligamenti).

Duodenumun bölümleri
Duodenumun bölümleri

Resim wikipedia‘dan alınmıştır.

Eşanlamlılar:
12 Parmak Bağırsağı
« Return to Dictionary