Duodenum

Duodenum

Duodenum, 12 parmak bağırsağı da denir.  İnce bağırsağın en kısa ve en geniş ilk kısmıdır. Duodenum gerçekten, yaklaşık 12 parmak (25 cm) uzunluğundadır. Pilor denen mide çıkışı ile, jejunum arasındadır. Ana safra kanalı ve pankreas kanalı (Wirsung) duodenuma açılır. Peptik ülserin en sık görüldüğü yerdir (duodenal ülser). Duodenum kimyasal sindirimin olduğu ve  demirin primer olarak emildiği yerdir. Duodenumun hemen tamamı retroperitonealdir ve diğer ince bağırsaklardan farklı olarak yeri değişken değildir, karın arka duvarına yapışıktır.

Duodenum anatomisi
Duodenum anatomisi
Duodenum
Duodenum’un gastrointestinal sistemdeki yeri

Resim wikipedia‘dan alınmıştır.

1 parmak 3/4 inch yani 2 cm dir. Tıbbi muayenede parmak bir ölçü olarak kullanılır. Örneğin karaciğer kosta yayını 2 parmak geçiyor. Dudenumun uzunluğu 10-15 inch’dir (25-38 cm).

Duodenumun Parçaları-Bölümleri

Duodenumun anatomik olarak dört bölümü (kıtası) vardır. Duodenumun ilk kısmı intraperitonealdir (peritonla kaplıdır) ancak diğer kısımları retroperitonealdir (peritonun arkasındadır).

Duodenumun Birinci Bölümü (Pars Superior)

Duodenumun birinci bölümüne, süperior kısım da denir, pilorun devamıdır. İlk 2 cm lik kısımhafifçe genleşmiştir (duodenumun ampullası). Duodenumun ilk kısmı mobil olup, küçük omentumun hepatoduodenal ligaman kısmı ile karaciğere bağlanmıştır. Duodenumun birinci kıtası, süperior duodenal flexura da biter.

Duodenumun İkinci Bölümü (Pars Descendens)

Duodenumun ikinci kısmı veya inen parça (pars desendens) tir, inferior duodenal flexura da biter. Pankreatik kanal (Wirsung) ve ana safra kanalı (koledok), papilla duodeni majör yoluyla duodenuma ikinci bölümüne açılır.  Bu kısım ayrıca, aksesuar pankreas kanalı açıldığı minör duodenal papillayı da içerir.

Embriyolojik olarak ön bağırsak ve orta bağırsağın arasındaki sınır, papilla duodeni majörün hemen altında yer alır (Çoğunlukla ve yanlış olarak bu sınır Treitz ligamanı hizasında zannediliyor).

Duodenumun Üçüncü Bölümü (Pars Horizantalis)

Üçüncü kısım veya duodenumun yatay parçası, inferior vena kava, abdominal aorta ve vertebral kolonun önündedir. Superior mezenterik arter ve ven, duodenumun üçüncü bölümünün önünden geçer. Duodenumun bu bölümü, aorta ve SMA (superior mezenterik arter) arasında sıkışabilir. Buna Superior  Mezenterik Arter Sendromu denir ( Wilkie sendromu).

Duodenumun Dördüncü Bölümü (Pars Ascendes)

Duodenumun dördüncü kısmı yükselerek jejunum ile birleşir (duodenojejunal fleksura).

Treitz bağı olarak da bilinen duodenumun asıcı bağı, duodenojejunal bileşkeyi karın arka duvarından asan fibromüsküler bir banttır. Adını, onu ilk kez 1855’te tanımlayan Çek doktor Václav Treitz’den almıştır.

Synonim(s):
12 Parmak Bağırsağı
« Return to Dictionary