Pozitron Emisyon Tomografisi (PET, PET-BT) (Kolon, Rektum, Anüs Hastalıklarında)

PET (pozitron emisyon tomografisi), hastaya pozitron yayan bir ilaç (Florodeoksiglukoz (18F) (18F-FDG)) verilerek çekilen filmlerdir. PET tüm vücudun görüntülendiği bir nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. PET scan de denir. PET görüntüleri BT (bilgisayarlı tomografi) görüntüleri ile birleştirilir (image fusion, PET-BT).

Kolorektal karsinom ve metastazları florodeoksiglukoz’u tutar (FDG, intravenöz yani damar içine verilir). Bu yüzden kolorektal karsinomda PET-BT kullanılır ancak bazı ihtilaflar da vardır. Radyolog ve bazı klinisyenler genellikle, PET-BT’nin standart BT ye göre üstünlüğü olmadığını söylerler. Nükleer tıpçılar ise PRT-BT nin daha liberal kullanımını savunurlar. Aşağıda, nükleer tıpçıların kolorektal kanserde PET-BT endikasyonlarını sıralayıp parantez içinde farklı görüşleri yazdık

Kolorektal Karsinomda PET-BT Endikasyonları

  • Diyagnostik evreleme (patolojik tanıdan sonra). PET-BT nin bu amaçla rutin kullanımı tartışmalıdır.
  • Uzak Metastaz tespiti (Bazı görüşlere göre, metastaz tespiti ve preop evreleme için rutin PET-BT yerine, BT yetersiz - şüpheli ise PET-BT kullanımını öneriyor).
  • Restaging (tedaviden sonra yeniden evreleme yani nüks araştırılması)
  • Tedaviye cevabın ölçülmesi (Kemoterapi, radyoterapi, girişimsel radyoloji): Kitlede küçülme olup olmadığı değerlendirilebilir (diğer görüntüleme yöntemleri yetersiz kalıyorsa).
  • Diğer görüntüleme yöntemleriyle açıklanamayan tümör marker yüksekliği (CEA)
  • Tedavinin takibi

Kaynaklar

  1. Evidence-based indications for the planning of PET or PET/CT capacities are needed. Sabine Fuchs, Nicole Grössmann, Manfred Ferch, Reinhard Busse & Claudia Wild Clinical and Translational Imaging volume 7, pages65–81(2019)
  2. Referrer’s Guide to Nuclear Medicine & PET Procedures, Australasian Association of NUCLEAR MEDICINE SPECIALISTS (https://aanms.org.au/)
  3. Evidence-based indications for the use of PET-CT in the United Kingdom 2016. The Royal College of Radiologists (https://www.rcr.ac.uk/)

Kolon, Rektum ve Anüs