Laparoskopik Sol Hemikolektomi

Sol kolonda üç adet villöz adenom. Birinde in-situ karsinom gelişmiş

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 58-K
Preoperatif Tanı İnen kolon distalinde, sigmoid kolon proksimali ve distalinde en
büyüğü yaklaşık 2.5 cm lik villöz adenomlar. Ortadakinde in-situ karsinom
Postoperatif Tanı Aynı
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Laparoskopik Sol Hemikolektomi + İleorektostomi
Antibiyotik Proflaksisi Seftriakson 1 gr IV+ Ornidazol 500 mg IV
DVT Proflaksisi DMAH + Varis çorabı
Transfüzyon Yapılmadı
Dren Bir adet soft dren
Spesimen Sol kolon

 

Endikasyon

58 yaşında obez kadın hastanın inen kolon distalinde, sigmoid kolon proksimali ve distalinde en büyüğü yaklaşık 2.5 cm lik villöz adenomlar. Ortadakinde in-situ karsinom gelişmiş. Ameliyat öncesi adenomların yerleri metilen mavisi ile işaretlendi (kolonoskopi).

Hasta Pozisyonu

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda yatırıldı. Masa hafif Trendelenburga alındı ve sola çevrildi. Endotrakeal genel anesteziyi takiben 16F Foley kateter takıldı . Karın boyandı ve steril olarak örtüldü.

Trokar Giriş Yerleri

Sağ üst ve sağ alt kadrana 1’er adet 10 mm trokar, suprapubik bölgeye ve göbekle ksifoid arasına 5’er mm’lik birer trokar.

Yapılan İşlem

30 derecelik teleskopla yapılan eksplorasyonda inen kolon distali, sigmoid kolon proksimali ve distalindeki metilen mavisi işaretler bulundu. Sol hemikolektomiye, transvers kolonun ortasından itibaren, gastrokolik ligamentin açılması ile başlandı (Harmonik kesici ve ligasure atlas uç). Splenokolik ligaman kesildi ve splenik fleksuranın serbestlendi. Daha sonra transvers kolon mezosu bölündü.

Bu aşamada masaya ters Trendelenburg pozisyonu verilerek sağa çevrildi. İnen kolon ve sigmoid önce medial sonra lateralden serbestlendi. Rektosigmoid bileşke serbestlenerek bölündü (Endo GIA 60 mm, mavi kartuş). Supraumbilikal port girişi 7-8 cm genişletilerek spesimen buradan dışarıya alındı. Spesimen proksimalden bölündü ve 29 mm EEA staplerin anvili yerleştirildi (2/0 prolene ile kese ağzı dikişi kondu), içeri atıldı. Minilaparotomi 0 PDS loop ile kapatıldı.

Daha sonra hastaya litotomi pozisyonu verildi. Perianal bölge genişçe boyanıp örtüldü. 3 Parmakla anal dilatasyon yapıldı. EEA 29 sirküler stapler anal yolla rektum güdüğüne yerleştirldi. Şaft vidalanarak ilerletildi ve rektal güdükten çıktı. Anvil şafta takıldıktan sonra anastomoz gerçekleştirildi.

Anostomoza uzanan bir adet soft dren kondu. 5 mm’lik girişlerde sadece cilt, 10 mm lik girişlerde hem cilt hem fasya kapatıldı (0 Vicryl ve 3/0 prolene ile). Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma odasına alındı.

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler