Laparoskopik Kisthidatik Ameliyatı, Parsiyel Perikistektomi + Drenaj

Karaciğer sol lobunda egzofitik olarak gelişmiş yaklaşık 10 cm çaplı kist hidatik’in laparoskopik cerrahi ile tedavisi.

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 61-K
Preoperatif Tanı Karaciğer sol lobda 9 cm çaplı tek kist (USG, BT), Tip 1 Kist Hidatik ?, Basit kist?
Postoperatif Tanı Tip 1 Kisthidatik
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Laparoskopik Parsiyel Perikistektomi + Drenaj
Antibiyotik Proflaksisi Sefuroksim aksetil 750 mg (Cefuroxime axetil) IV+ Ornidazol 500
mg IV
DVT Proflaksisi DMAH + Varis çorabı
Transfüzyon Yapılmadı
Dren Kisthidatik lojuna 1 adet soft dren
Spesimen Kisthidatik içeriği (Germinatif Membran)

Endikasyon

Karın ağrısı şikayeti olan hastanın çekilen BT ve USG’sinde karaciğer sol lobunda egzofitik büyüyen, 9 cm çaplı tek kist saptandı. Ekinokok IHA (-) olan hasta, tip 1 kist hidatik ?, karaciğer basit kisti ? ön tanılarıyla laparoskopik cerrahiye karar verildi.

Hasta, Monitör Pozisyonu ve Cerrah

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda, bacaklar aralanarak yatırıldı. Endotrakeal genel anesteziyi takiben 14F Foley kateter takıldı . Karın boyandı ve steril olarak örtüldü. Trokarlar girildikten sonra ameliyat masası ters Trendelenburg pozisyonuna alındı. Monitör hastanın sol omuzu hizasına yerleştirildi. Cerrah hastanın bacaklarının arasından çalıştı.

Trokar Giriş Yerleri

Orta hatta göbeğin yaklaşık 5 cm altından cilt ciltaltı geçilerek fasiaya ulaşıldı ve 1 numara ipekle asıldı. Buradan 10 mm’lik optik trokar yerleştirildi. Gaz hortumu bu trokara bağlandı ve pnömoperiton oluşturuldu (14 mm Hg). Diğer trokarlar; sağ üst kadran 5 mm’lik trokar (çalışma), sol üst kadran 15 mm’lik trokar (çalışma-gümüş nitratlı gazlı bezler için) olmak üzere toplam 3 port yerleştirildi.

Yapılan İşlem:

Yapışıklıkların Açılması: Hasta uyuduktan sonra palpabl (ele gelen) kist kalemle işaretlendi (~ 10 cm). Trokar pozisyonları buna göre belirlendi. 30 derecelik teleskopla yapılan eksplorasyonda sağ üst kadranda yapışıklıklar ile karaciğer sol lobundaki egzofitik büyümüş kistik kitle ve üzerine yapışık omentum gözlendi. Önce bu yapışıklıklar monopolar koter ve harmonik (ultrasonik) kesici kullanılarak açıldı. Falsiform ligaman kesildi. Kist üzerine yapışmış omentum ayrıldı ve kist ortaya kondu. Daha sonra % 0,5 lik gümüş nitrat ile ıslatılıp sıkılmış gazlı bezler, karaciğer kistinin çevresine yerleştirildi.

Kist ve İçeriğinin Boşaltılması: Takiben kist Veress iğnesi ile boşaltıldı. Aspirasyon için 50 cc enjektör, üç yollu musluk ve serum seti kullanıldı. Kist küçüldü ve büzüştü. Kontaminasyonu önlemek için azami dikkat gösteridi. Kist açıldığında, içindeki tek ve büyük kız vezikül görüldü. Böylece Tip 1 kisthidatik olduğu anlaşıldı. Kız vezikül çıkarılmadan önce tekrar içine çevresine gümüş nitrat verildi.

Kontamine gazlar ve kız vezikül organ torbası ile çıkarıldı. Öncesinde kaba bir klemp ile delik dikkatlice genişletidi. Kız vezikül neredeyse tek parça halinde uzaklaştırıldı. Torbayı çekmek yerine, içindekileri çekerek torba yırtılmadan güvenli bir biçimde çıkarıldı.

Parsiyel Perikistektomi: Kız vezikül çıkarıldıktan sonra ve kist kenarları çıkarılmadan önce, kistin içi bir kez daha gümüş nitrat ile dezenfekte edildi. Kistin serbest kenarları monopolar koter ve harmonik (ultrasonik) kesici ile çıkarıldı (parsiyel perikistektomi). İkinci bir organ torbası ile çıkarılan kist duvarları ve gümüş nitratlı gazlar uzaklaştırılıdı. Kimyasal peritonitten kaçınmak için kist içi ve çevresi serum fizyolojik ile yıkandı.

Dren: Sağ alt kadrandaki trokardan karın dışına çıkarılan aslan dişli ile dren içeri çekildi. Dren kist poşunda tutulurak karın söndürüldü. Diğer girişlerde hem cilt hem fasya kapatıldı (3/0 prolene ve 0 Vicryl ile). Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler