Şokta Kanama Miktarı ve Belirtiler

Kan Kaybı Nabız Sistolik Kan Basıncı Nabız Basıncı Kapiller Dolma Solunum MSS İdrarÇıkışı
<%15, <750 ml Normal Normal Normal Normal Nnormal Normal Normal
%15-30, 750-1500 ml >100 Normal Gecikmiş Orta taşipne Anksiyete 20-30 ml/st
%30-40, 1500-2000 ml >120, zayıf Gecikmiş Ciddi taşipne Konfüze 20 ml/st
>%40, >2000 ml >140, nonpalpabl ↓↓ ↓↓ ø Ciddi taşipne Letarjik ø