Özofagus Hastalıklarında Endoskopi (Özofagoskopi, Özofago-Gastro-Duodenoskopi)

Hemen hiçbir zaman özofagoskopi tek başına uygulanmaz, beraberinde mide ve duodenum da görüntülenir (Özofago-Gastro-Duodenoskopi, Üst GİS Endoskopisi).

Rijid özofagoskopların yerini 1970 li yıllardan sonra fleksibl gastroskoplar almıştır. Görüntü büyütülerek bir monitöre aktarılır, resim çekilebilir, video kaydı yapılabilir. Üst GİS endoskopisi yaygın olarak ağızdan yapılır (transoral), bazı merkezlerde burundan da yapılabilmektedir (transnazal). Özofagoskopi ayaktan (günübirlik, outpatient) uygulanır.

Üst GİS endoskopisini halen lokal anestezi ile yapan yerler bulunmakla birlikte, sedasyon (narkotik + benzodiazepin) yaygınlaşmaktadır.

Özofagoskopi Endikasyonları

Özofagusun endoskopla incelenmesi gereken durumlar şunlardır

  • Özofagusta gıda ya da yabancı cisim kalması
  • Gastroözofageal reflünün tanı-takip
  • Barrett özofagus tanı-takip
  • Özofagus varisi tanı-tedavi-takip
  • Disfaji (yutma güçlüğü) tanı-takip-dilatasyon
  • Odinofaji (ağrılı yutma) tanı
  • Özofagus kanseri tanı-takip