Mide Polipleri

Polip terimi mukozada kabarıklık oluşturabilen herhangi bir nodül ya da kitle için kullanılabilir. Aslında polipoid lezyon denmelidir. Gastrointestinal polip demek, mukozadan (epitelden) köken alan proliferatif veya neoplastik lezyonlar demektir. Gastrik (mide) polipler, kolon poliplerinden çok daha nadirdir. Gerçek (epitelyal) mide poliplerinin iki tipi bulunur: 1) Hiperplastik (% 80), 2) Adenomatöz polipler (%20). Polipoid lezyonlar, gerçek polipleri de içerir.

Midenin Polipoid Lezyonları

  • Epitelial polip (%40.9)
  • Leiomyom (%37.3)
  • İnflamatuar polip (%4.7)
  • Heterotropik doku (%4.1)
  • Lipom (%3.1)
  • Nörojenik tümör (%2.1)
  • Vasküler tümör (%1.9)
  • Eozinofilik granülom (%1.5)
  • Fibrom (%1.5)
  • Diğer (%1)

(Kaynak: Schwartz 8. Baskı sayfa: 982)