Vasküler

Vasküler

Vasküler; Damarla ilgili. “Vas” Latince, damar demektir.  Vasküler sistem; damar sistemi. Kan damarları (vasküler sistem) dolaşım sisteminin (kardiyovasküler sistem) bir parçasıdır. İnsan vücudunda kan, damarların içinde taşınır.

Üç ana kan damarı türü vardır:

 1. Arterler kanı kalpten dokulara taşır (atar damar),
 2. Kapillerler, kan ile dokular arasında su ve kimyasalların alışverişine olanak sağlar (kılcal damarlar),
 3. Venler kanı dokulardan kalbe geri taşıyan damarlardır.

Bazı yapılar (örneğin kıkırdak ve göz merceği) damarlar içermez.

Arter ve venlerin üç tabakası vardır. Orta tabaka arterlerde daha kalındır:

 • Tunica Intima (İç tabaka, en ince tabakadır): Tek katlı yassı endotel hücreleri ve onun altındaki subendotelial bağ dokudan oluşur.
 • Tunica Media (Ara tabaka, arterlerdeki en kalın tabakadır). Bağ dokudan oluşur, arterlerde vasküler düz kas da bulunur (venlerde bulunmaz, arterin çapını kontrol eder, yani genişletip daraltır).
 • Tunica Adventitia: (Dış tabaka, venlerin en kalın tabakasıdır): Tamamen bağ dokusundan yapılmıştır.Büyük damarlarında bu tabakada sinir ve kapillerler de bulunur (vasa nervorum-dmarın siniri, vasa vasorum-dmarın damarı).

Kapilerler endotel ve bazen bağ dokusu katmanından daha fazla bir tabaka bulunmaz.

Çeşitli Damarlar (Arterden Vene Doğru, Sol Kalpten-Sağ Kalbe)

 • Sol Kalp
 • Aort (Kalpten tüm kanı götüren tek büyük damar)
 • Arterler
 • Elastik arterler
 • Dağıtıcı arterler
 • Arterioller
 • Kapillerler (kılcal damarlar (en küçük kan damarları))
 • Venül
 • Ven
 • Vena cava superior ve inferior (kalbe tüm kanı getiren iki büyük damarlar)
 • Sağ Kalp

 

 

« Return to Dictionary