Hepatit Markerları ve HIV Testi (Normal Değerleri)

HBs Ag (Negatif)
Anti HBs (Negatif (>10 IU/L bağışık))
Anti HCV (Negatif)
Anti-HIV Ag/Ab (Negatif)

Hepatit B Testi (Markerları)  ve Normal Değerleri

Hepatit B Testi, hastanın hepatit B virüsü ile daha önce karşılaşıp karşılaşmadığı ve HBV (hepatit B virüs) enfeksiyonunda iyileşmenin takibi için kullanılır.

Hepatit B tüm dünyada endemiktir. Enfeksiyon kan transfüzyonu, bağımlıların aynı iğneyi kullanması ile kolayca bulaşır. Ayrıca virüs tüm vücut sıvılarında bulunur ve oral ve genital yolla da yayılır. Anneden bebeğe tansplasental olarak bulaşmaz ama doğum esnasında bulaşabilir.

Hepatit B Testinde, hepatit B yüzey antijeninin (HBsAg) bulunması akut veya kronik hepatit B enfeksiyonunu gösterir. Klinik hastalıktan önce HBsAg yükselir. Klinik hastalıktan sonra yavaş yavaş düşer ve kaybolur. Hepatit B Testinde, HBsAg kaybolduktan sonra serumda hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs) ortaya çıkar. Bu iki olay arasında genellikle belli bir zaman aralığı bulunur ve buna pencere dönemi denir. Hepatit B Testinde, hastaların %10 unda HBsAg kaybolmaz, anti-HBs ortaya çıkmaz, bunlar kronik taşıyıcı olmuşlardır.

Hepatit B Testinde, tipik akut hepatit B enfeksiyonu sırasında, hepatit B kor antikoru (antiHBc), semptomlar belirmeden hemen önce ortaya çıkar. Prodrom döneminde, akut hastalık döneminde ve nekahat evresinde immünoglobulin M (IgM) şeklinde serumda saptanır. Hepatit B Testinde, total anti-HBc (IgG ve IgM) pencere döneminde de yüksektir. Hastalık iyileştikten sonrada düşük titrelerde de olsa saptanır. Bu yüzden geçirilmiş hepatit B enfeksiyonunun güvenilir bir göstergesidir. Hepatit B Testinde, Anti-HBc nin en yüksek titreleri kronik HBsAg taşıyıcılarında görülür.

Hepatit B Testinde, Anti-HBs varlığı, HBV ile karşılaşıldığını (aşı veya doğal infeksiyon) ve bağışıklık oluştuğunu gösterir. Düşük anti-HBs titreleri bağışıklığın yetersiz olduğunu gösterir.

Kaynaklar

  1. NCBI (PubMed) MeSH Database, Hepatitis B Antigens 
  2. NCBI (PubMed) MeSH Database, Hepatitis B Antibodies 
  3. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories, Hepatitis B Profile, Serum