Kronik

Kronik

Kronik, müzmin, süreğen, kalıcı hastalık. Tıpta genellikle 3 aydan fazla süren hastalıklar kastedilir (ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tanımı). Örneğin astım, diyabet, romatizma, KOAH. Bazen de uzun süreli maruziyet kast edilir (örneğin kronik toksisite). Kronik, akut‘un zıttı dır, subakut, akut ile kronik arasında bir durumdur.

Kronik Hastalık: Uzun süre devam hastalık. Kronik hastalık ABDUlusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tanımına göre  3 ay ya da daha fazla süren hastalıktır . Kronik hastalıklar genellikle aşılarla önlenemez, ilaç ile tedavi edilemez ve kendiliğinden düzelmez. 65 yaş üzerindeki insanların çoğunda en az bir kronik sağlık problemi vardır. Sağlığa zararlı davranışlar kronik hastalıklara önemli ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Örneğin, tütün kullanımı (sigara), hareketsiz yaşam ve kötü beslenme.

Kronik hastalıklar yaşla birlikte daha yaygın hale eğilimindedir. Gelişmiş ülkelerde öncü kronik hastalıklar artrit (alfabetik sıraya göre) arasında, örneğin, kanser, şeker hastalığı, epilepsi ve nöbetler, obezite ve ağız sağlığı problemleri gibi kalp krizi ve felç, meme ve kolon kanseri gibi kalp-damar hastalığı. Bu koşulların her biri ABD’de yaşlı yetişkin (ve diğer gelişmiş ülkeleri) veba.

Kronik Kelimesinin Kullanıldığı Durum ve Hastalıklar

 • Kronik Obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
 • Kronik toksisite
 • Kronik gastrit
 • Kronik lenfositik lösemi (KLL)
 • Kronik böbrek yetmezliği

Kronik Kelimesinin Kullanılmadığı Durum ve Hastalıklar: Bazen bir hastalık ya da durum kronik  olsa bile, isminde kronik kelimesi bulunmayabilir, örneğin;

 • İnme (felç)
 • Epilepsi
 • Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
 • Alzheimer Hastalığı
 • Artrit
 • Astım
 • Birçok kanser
 • Kistik Fibroz
 • Diyabet
 • Kalp hastalıkları
 • Obezite
 • Osteoporoz
 • Sigara kullanımı
« Return to Dictionary