Kolonoskopi

Fiberoptik fleksibl endoskop
Fiberoptik fleksibl endoskop

Kolonoskopi; endoskop (kolonoskop) denen ucu ışıklı hortum gibi esnek bir cihazla tüm kalın bağırsağın (kolon) ve kolona bağlanan ince bağırsağın son 10-15 cm lik kısmının incelenmesidir (terminal ileum). Böylece hem gözle inceleme ve tanı imkanı doğar (örneğin ülser, polip, kanser), hem biyopsi yapılabilir (örneğin parça alınabilir) hem de tedavi yapılabilir (örneğin polipin çıkarılması, kanamanın durdurulması, sigmoid volvulusun düzeltilmesi).

Kolonoskopun uzunluğu yaklaşık 150 cm, sigmoidoskopun yaklaşık uzunluğu 60 cm'dir. Günümüzde sigmoidoskopiler de kolonoskop ile yapılmakta ayrıca sigmoidoskop cihazına gerek kalmamaktadır.

Sanal Kolonoskopi

Sanal kolonoskopi aslında özel bir bilgisayarlı tomografi, BT (bazen MR) tetkikidir. BT de çekilen görüntüler bilgisayar programları ile işlenerek 2 ve 3 boyutlu hale getirilir ve kolonun içinde geziyormuşçasına inceleme yapılır. En büyük avantajı noninvazif bir tetkik olması ve rahatlığıdır. Ancak 5 mm'den küçük lezyonlar atlanabilir, lezyon görülünce hala biyopsi yapmak için kolonoskopi yapılması zorunluluğu bulunur.

Kolonoskopi Endikasyonları

 • Gastrointestinal kanama
 • Bağırsak alışkanlığındaki değişiklik (kabızlık, gaita çıkarmada zorluk, gaita çapının incelmesi)
 • Kolon kanseri taraması
 • Kolon kanseri şüphesinde ve tanısında
 • İltihabi bağırsak hastalığı (Ülseratif kolit ce Crohn) tanısı
 • Anemi etyolojisi, kolon kanserleri gizli kanama nedeniyle demir eksikliği anemisine neden olabilir
 • Pozitif gaitada gizli kan testi (GGK)
 • Polip takibi ve eksizyonu
 • Sigmoid volvulusta detorsiyon

Kolonoskopi Komplikasyonları

 • Perforasyon (delinme)
 • Kanama
 • Anestezi komplikasyonları; kalp krizi, ritim bozukluğu, inme, oksijen satürasyonunda düşme
 • Bağırsak temizliği komplikasyonları; dehidratasyon, bulantı, kusma.

o ilgili soruşturma altında hala standarttır ve her ne kadar bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları veya nükleer manyetik rezonans (MR) taramaları, yeniden düzenleme 2D ve 3D görüntülerin kullanıldığı Sanal kolonoskopi, tamamen invaziv olmayan tıbbi test olarak, mümkündür onun teşhis yetenekleri. Bundan başka, sanal kolonoskopi gibi polip / tümör çıkarma ya da biyopsi veya 5 milimetre daha küçük lezyonlar görselleştirilmesi gibi terapötik manevralar için izin vermez. Bir polip BT kolonografide büyümesini veya standart kolonoskopi kullanılarak tespit edilirse hala yapılması gerekir. Ayrıca, cerrahlar son zamanlarda ilyum anal kese kolonoskopi pouchoscopy başvurmak için terim kullanarak olmuştur.

Kolon, Rektum ve Anüs