Anemi

Anemi

Anemi, kansızlık; vücudun dokularına gerekli oksijen taşımak için yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücrenizin bulunmadığı bir durumdur (eritrosit, kırmızı küre, alyuvar).

Anemi, alyuvar sayımı veya hemoglobinin normalden daha düşük olduğu tıbbi bir durumdur. Hemoglobin normal seviyesi erkeklerde ve kadınlarda farklıdır. Erkekler için, normal hemoglobin seviyesi 13.5 gr/dl’nin üstünde ve kadınlarda 12.0 gr/dll’nin üstünde olmalıdır. bir seviyede tanımlanmaktadır. Bu tanımlar, kullanılan kaynak ve laboratuar referansına bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir.

Anemi kişiyi yorgun ve zayıf hissettirir. Cilt soluktur, çarpıntıya neden olabilir ve kalp yetmezliğini artırabilir, saç dökülmesine neden olabilir.

Yavaş gelişen ve uzun süren anemide (Kronik anemide) vücut duruma alıştığı için belirti vermeyebilir. Akut (hızlı gelişen) anemide ise bulgular daha kolay ortaya çıkar ve belirgindir.

Aneminin Sınıflanması (Üretime Göre):
1. Eritrosit veya hemoglobin üretiminde azalma,
2. Eritrosit veya hemoglobin yıkımında artma.

Aneminin Sınıflanması (MCV ye Göre):
MCV (mean corpuscular volume), ortalama eritrosit hacmi demektir.
1. Mikrositik (mikrositer) anemi; MCV< 80, yani hücreler normalden küçüktür
2. Normositik (normositer) anemi; MCV 80-100, hücre büyüklüğü normal
3. Makrositik (Makrositer) anemi; MCV >100, hücreler normalden büyüktür.

En sık görülen anemi demir eksikliği anemisidir. Demir, hemoglobinin ana bileşenidir ve düzgün çalışabilmesi için şarttır. Herhangi bir nedenden ötürü kronik kan kaybı, vücuttaki demir seviyesinin düşük olmasının ana nedenidir, çünkü devam eden demir kaybını telafi etmek için vücudun demir depolarını tüketir. Düşük demir seviyelerinden kaynaklanan anemi, demir eksikliği anemisi olarak adlandırılır. Genç kadınların normal menstrüasyon (adet) yoluyla kan kaybından dolayı düşük dereceli demir eksikliği anemisi olması muhtemeldir. Kan kaybı nispeten küçük ve geçici olduğu için genelde herhangi bir belirti yoktur.

Demir eksikliği anemisinin bir diğer sık nedeni, kolon kanseri veya mide ülseri gibi nedenlerle tekrarlayan veya az miktarda sürekli olan kanamalardır. Bebek ve küçük çocuklarda, demir eksikliği anemisi çoğunlukla demir içermeyen bir diyetten kaynaklanır. Demir eksikjliği anemisinde eritrositler hem küçük hem de solukturlar (hipokrom mikrositer anemi).

Diğer sık görülen anemi çeşidi, Vitamin B12 eksikliğine bağlı gelişen, pernisiyöz anemidir. Bu anemi, B12 emilim bozukluğu olanlarda (bağırsaklarda), vejeteryan ve veganlarda, alkoliklerde görülür. Makrositer anemiye neden olur.

B12 vitamini, Folat ile birlikte, hemoglobinin ayrılmaz bir parçası olan heme molekülünün yapımında rol uynar. Bu yüzden Folat eksikliği anemiye neden olabilir.

Kırmızı hücrelerin (eritrosit) yüzeyine yapışan antikorlara bağlı olarak özellikle dalakta parçalanmaları mümkündür (hemolitik anemi). Hemolitik anemi örnekleri, yenidoğanın hemolitik hastalığı, bazı ilaçların neden olduğu hemolitik anemi, transfüzyondan kaynaklı hemoliz ve otoimmün hemolitik anemidir.

Kemik iliği hastalıkları da anemiye neden olabilir. Örneğin, kemik iliğine yayılmış (metastaz yapan) kanserler veya kemik iliği kanseri (lösemi veya multipl miyelom gibi), kemik iliğinin yetersiz kan hücreleri üretmesine ve dolayısıyla kansızlığa neden olabilir.

Bazı kanser kemoterapileri de kemik iliğine zarar verebilir ve kırmızı kan hücresi üretimini düşürerek anemi ile sonuçlanabilir.

Kemik iliğini tutan bazı enfeksiyonlar anemiye neden olabilir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kemik iliğinin normal eritrosit üretimini uyarmak için gerekli alan eritropoetin hormonu düşüktür.

Kronik alkol tüketimi farklı yollarla anemi oluşturabilir ve bu nedenle anemi alkoliklerde yaygın olarak görülür.

Aneminin diğer bir ortak nedeni kronik hastalık anemisidir.

Bazı ilaçlar çeşitli şekillerde anemiye neden olabilir.

İnsan bağışıklık eksikliği virüsü (HIV) ve edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu (AIDS) anemiye neden olabilir.

« Return to Dictionary