Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Laparoskopi Cihazı
Laparoskopi Cihazı
Laparoskopi cihazı görüntüleme
Laparoskopi cihazı görüntüleme
Laparoskopik El Aletleri
Laparoskopik El Aletleri
Laparoskopik trokarlar
Laparoskopik trokarlar

Laparoskopik Cerrahi (Minimal İnvazif Cerrahi) Nedir?

Bir video kamera ve ince uzun aletlerle uygulanan cerrahidir. Ameliyat, kameranın bir televizyon monitörüne aktardığı görüntüye bakarak yapılır. Yani kamera cerrahın gözüdür. Karın ameliyatlarında hastanın karın boşluğu 12-14 mmHg basıncında karbondioksitle şişirilir. Sonra 0,5-1cm lik insizyonlar yapılarak port (trokar) denen (genellikle 5-10 mm çaplı) borular karın boşluğuna itilir. Portlarda aletin giriş çıkışına izin veren ama karbondioksitin kaçmasına engel olan tek yönlü valfler bulunur. Yapılacak işlere göre farklı uçları olan uzun aletler vardır. Örneğin kesmek için makas, tutmak için dişli ya da dişsiz tutucular, dokuları ayırmak için dissektörler ve ucu kanca şeklinde (hook) koterler.

Laparoskopik Cerrahinin Avantajları

 • Ameliyat sonrası daha az ağrı ve travma
 • Daha hızlı iyileşme
 • Daha az hastaneda kalış
 • Normal yaşantıya daha hızlı dönüş
 • Daha az yara ve yara izi
 • Daha az karın içi yapışıklık
 • Daha az insizyonel herni (ameliyat fıtığı)

Açık Cerrahi (Ameliyat) Nedir ?

Karın içi organları yeterince görüp üzerinde işlem yapabilmek için yeterince büyük bir insizyon yapılır. Bu insizyonlar organa göre karının çeşitli yerlerinde olabilir. Hastanın cüssesine ve yapılacak ameliyata göre insizyon genellikle 15-30 cm arasındadır. Direk el ve açık cerrahide kullanılan aletlerle yapılır. Çalışılan bölgeyi görmek için karın duvarı ekartör denen çelik aletlerle açılır, diğer organlar çoğunlukla bir kompres (havlu) vb yardımıyla ortamdan uzaklaştırılır (ekartasyon). Ameliyat bitiminde karın kaslarının zarları (fasialar, iç dikiş) ve cilt ayrı ayrı dikilir. Ameliyat sonrası hem iç organların elle manüplasyonu, karın duvarının ekartörle gerilmesi hem de fasia ve ciltteki dikişler gergin dikişler hastada oldukça fazla ağrıya ve rahatsızlığa neden olur. Özellikle gastrointestinal sistemin normal işlevini görmesi daha uzun zaman alır. Tüm bunlar hastanın hastanede yatış süresini ve normal hayatına dönüşünü geciktirir. Açık cerrahinin gelişimi anestezi ve antisepsi-asepsinin keşfinden sonra (1850’li yıllar) olmuştur. Yani mazisi yaklaşık 165-170 yıldır.

Laparoskopik Cerrahi Yeni mi?

İlk olarak laparoskopik cerrahiyi kadın doğumcular basit işlemlerde kullanmışlardır. 1990 dan sonra Laparoskopik Kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunu kolon cerrahisi takip etmiştir.Geçtiğimiz 25 yılda cerrahi alanındaki en heyecan verici ilerlemelerden biri olmuştur.

Laparoskopik Cerrahi Güvenli mi?

Aşağıdaki durumlarda laparoskopik cerrahi artık deneysel olmaktan çıkmış gelişimini gerçekleştirmiş ve standart tedavi halini almıştır.

 • Kolelithiazis
 • Kolon ve rektum kanserleri ve polipleri
 • Gastroözefageal reflü
 • Fıtıklar
 • Apandisit
 • Akalazya
 • İyi huylu mide tümörleri
 • Obezite cerrahisi
 • Sürrenal adenom
 • Karın içinden lenf nodu biyopsileri
 • Dalak cerrahisi
 • Donör nefrektomi
 • Diyagnostik laparoskopi