Piyojenik Karaciğer Apsesi

Piyojenik (bakteriyel) karaciğer apsesi ülkemizde ve Ortadoğuda enfekte kist hidatikten sonra, en çok görülen karaciğer apsesidir. Bakterinin portal kan dolaşımından geldiği düşünülür. Gerçekten de en çok ilerlemiş apandisitli hastalarda görülür. Piyojenik karaciğer apsesi safra stazından kaynaklanabilir ya da hematojen kökenli de olabilir (eroinmanlarda başkasının enjektöründen, diş eti infeksiyonu, Divertikülit ve Crohn hastalığına bağlı).

Piyojenik karaciğer apseleri tek (soliter) ya da birden çok (multipl) olabilir. Apselerin % 40'ı monomikrobiyal, % 40’ı polimikrobiyal ve % 20'si kültür negatiftir. En sık görülen organizma, gram (-) bakterilerdir (Escherichia coli üçte ikisinde bulunur). Streptococcus faecalis, Klebsiella ve Proteus vulgaris de yaygındır. Bacteroides fragilis gibi anaerobik organizmalar da sıklıkla görülür. Staphylococcus ve Streptococcus endokardit ve enfekte kateteri olanlarda görülür.

Piyojenik Karaciğer Apsesinin Belirtileri: Sağ üst kadran ağrısı ve ateş görülür. Hastaların üçte birinde sarılık vardır. Lökositoz, sedimantasyon hızında artma ve alkalen fosfataz (AP) yüksekliği en sık görülen laboratuvar bulgularıdır.

Piyojenik Karaciğer Apsesinin Tanısı: Ultrasonografi, BT, MR ile tanı konur. Hastaların yarısında kan kültüründe sorumlu bakteri üretilir.

Piyojenik Karaciğer Apsesinin Tedavisi:

  1. İğne ile aspirasyon + IV antibiyotik
  2. Katetele drenaj + IV antibiyotik
  3. Laparoskopik ya da açık drenaj + IV antibiyotik
  4. Anatomik karaciğer rezeksiyonu