24 Saatlik pH Monitörizasyonu (24 Saatlik pH Metre Testi)

24 Saatlik pH Monitörizasyonu (24 Saatlik pH Metre Testi) ayaktan yapılan bir testtir (ambulatuar, ambulatory) . Özofagusun (yemek borusunun) ne sıklıkta ve şiddette asite (mide sıvısına) maruz kaldığını gösterir. 24 Saatlik pH Monitörizasyonu (24 Saatlik pH Metre Testi) en çok, gastroözofageal reflü hastalığı tanısını koymak için kullanılır.

24 Saatlik pH Monitörizasyonu (24 Saatlik pH Metre Testi) için, hastanın burnundan 2-3 mm çapında bir asit probu yerleştirilir (özofagusun içine, ucu alt özofagus sfinkterinden 5 cm yukarıda olacak şekilde). Prob burun ve yanağa tespit edilerek, hastanın yanında taşıyacağı walkman büyüklüğünde bir kayıt cihazına bağlanır (hasta cihazı bir el çantası gibi omzuna asar). Tetkik yaklaşık 24 saat (1 gün) sürer.

Asit Probu ve Kayıt Cihazı Takıldıktan Sonra Hasta Ne Yapar?

 • Hasta günlük aktivitelerine devam eder (işe gider, yemek yer vb)
 • Test sırasında hastanın yatmaz, sadece uyku vaktinde yatar
 • Banyo yapamaz çünkü kayıt cihazı ıslanmamalıdır
 • Normal yemeklerini yer (en az iki öğün)
 • Mümkün olduğunca, dokunan (reflüye neden olan) gıdalardan bir miktar yer
 • Hasta kayıt cihazı üzerindeki düğmelere basarak, yemek saatlerini ve reflünün olduğu zamanları kayıt altına alır.
  • Semptomların Kaydı: Reflü şikayeti olunca ilgili düğmeye basar
  • Yeme-içmeye başlama ve bitirme durumunda ilgili düğmeye basar
 • Ertesi gün asit probu ve kayıt cihazı çıkarılır. Kayıtlardan yemek borusunun hangi sıklıkla (günde kaç kere) ve ne şiddette asite maruz kaldığı (pH değeri) incelenir. Reflü semptomu (şikayeti) sırasında pH değerinin de düştüğü (asit reflüsü) saptandığında, şikayetlerin reflüden kaynaklandığı teyid edilmiş olur.

Testten Önce !

 • Testten 1 hafta önce proton pompa inhibitörleri kesilmeli (Nexium, Panto, Omeprol vb)
 • Testten 2 gün önce H2 blokerleri kesilmeli (Famodin, Famoser, Duovel vb)
 • Testten 6 saat önce antiasitler kesilmeli (Talcid, Rennie, Gaviscon vb)
 • Testten 6 saat önce yeme içme bırakılmalı