Roux Sendromu

Bazı distal gastrektomi + Roux-en-Y gastrojejunostomili hastalarda, mekanik bir obstrüksiyon olmamasına rağmen, mide boşalmaz, buna Roux sendromu denir. Roux sendromununun bileşenleri; kusma, epigastrik karın ağrısı ve zayıflamadır. Endoskopide kalan mide ve Roux bacağı genişlemiş olarak görülür. Baryumlu grafilerde mide boşalmasının yavaşladığı görülür.

Roux Sendromunun Tedavisi

  • Mide motilitesini artırıcı ilaçlar denenir. Bu tedavi fayda etmezse cerrahi gerekir.
  • Roux sendromunun cerrahi tedavisinde midenin %95 ya da tamamı ile genişlemiş Roux bacağı çıkarılır (rezeke edilir). Yeni bir Roux bacağı getirilir ya da jejunum loop’u getirilir + Braun anastomoz yapılır (Billroth II).