Distal

Distal

Distal; bir organın merkezden uzakta olan kısmıdır. Anatomik olarak bir referans noktasından, orijinden (doğduğu-başladığı nokta) veya bağlanma noktasından, medyan çizgiden uzakta bulunan. Proksimal‘in zıddı. Örneğin gastrointestinal sistemin başlangıç kısmı (ağız) en proksimal kısım, anüs ise en distal kısım kabul edilir.

Buna göre distal gastrektomi, midenin yemek borusu tarafının (üst kısmı) bırakılıp, alt kısmının çıkarılması anlamına gelir (duodenuma giden kısmı).

Midenin distal yerleşimli adenokanserleri; antrum ve pilora yakın kanserler kast edilir. Distal gastrektominin yeterli olabileceğini ima etmektedir. Yoksa orta ve üst kesimdeki (proksimal) mide kanserlerinde daima total gastrektomi yapılmalıdır.

Örneğin distal pankreatektomi. Pankreasın başı proksimal kabul edilirse, kuyruktan itibaren pankreasın çıkarılması, distal pankreatektomidir.

Distal splenorenal şant: Venin organdan çıktığı kısım proksimal kabul edilir. Bu durumda splenik venin distali, portal vene döküldüğü kısımdır. Splenik ven buradan kesilerek, sol renal vene bağlanır (anostomoz edilir). Portal hipertansiyonda en sık yapılan şant ameliyatıdır.

Arterin distalinde durum venlerden farklıdır. Arteryel sistemde merkez (proksimal) kalp iken, venöz sistemde en distal kısım kalptir. Diğer bir deyişle arterlerin organa yakın kısımları distaldir.

Distal trakeoözofageal fistül. Yemek borusunun alt kısmındaki fistüldür.

 

Anterior, posterior, ventral, dorsal, medial, lateral, proksimal, distal
Anterior, posterior, ventral, dorsal, medial, lateral, proksimal, distal

Resim wikipedia‘dan alınmıştır.

« Return to Dictionary