Toksik Multinodüler Guatr (Plummer Hastalığı)

  • 50 li yaşlarda sıktır
  • Genellikle nontoksik multinodüler guatırın uzantısıdır
  • Bez pek çok nodül içerir (multinodüler)
  • Bu nodüller otonomi kazanmıştır (TSH stimülasyonundan bağımsız)
  • Hormon üretimi Graves hastalığından daha azdır
  • Bu hastaların guatr’ı oldukça büyüktür ve multinodülerdir.

Toksik Multinodüler Guatr Tedavisi

  • Cerrahi tedavi tercih edilmelidir
    • Bilateral subtotal ya da sağlam doku yoksa total tiroidektomi yapılır.
  • RAİ (Radyoaktif İyot Tedavisi): Yaşlı ve ameliyat olamayan hastalar için seçilebilir. Uptake Graves’ten az olduğu için, daha yüksek doz gerekir.