Tiroid Kanseri Tipleri (Çeşitleri, Türleri)

Tiroid kanserleri üçe ayrılır. 1) Diferansiye tiroid kanserleri, 2) İndiferansiye tiroid kanserleri, 3) Tiroid lenfoması.

Papiller, foliküler ve anaplastik trioid karsinomları folikül epitelinden çıkar.

 • Diferansiye Tiroid Kanserleri
  • Papiller Karsinom (% 80)
  • Foliküler Karsinom (%5-10)
  • Hurthle Hücreli Karsinom (%3)
 • İndiferansiye Tiroid Kanserleri
  • Medüller Tiroid Karsinomu (%2-5)
  • Anaplastik Tiroid Kanseri (%1)
 • Tiroid Lenfoması

Tiroid foliküler hücrelerinden köken alan, iyot tutma yeteneğini koruyan, TSH ile uyarılabilen, tiroid hormonu ve tiroglobulin sentezleyen karsinomlar diferansiye tiroid kanserleridir.