Kronik Karaciğer Yetmezliği (Karaciğer Sirozu)

Siroz patofizyolojisi
Siroz patofizyolojisi

Siroz, hepatit ve kronik alkolizm gibi birçok durumun neden olduğu karaciğer hastalıklarının en ileri halidir. Artık karaciğerde yaygın bir fibrozis (nedbeleşme, nasırlaşma) ve anormal rejenerasyon nodülleri vardır.

Karaciğer sirozunun en yaygın nedenleri şunlardır:

Sirozun Komplikasyonları:

  • Portal Hipertansiyon: Fibrozis nedeniyle karaciğerin süngersi yapısı kaybolur (kanın dolaştığı sinüzoidlerde fibrozis). Bu yüzden portal kan akımı (tüm bağırsaklar, mide dalak ve pankreas tan gelen kan) karaciğerden geçemez. Portal vende basınç yükselir (portal hipertansiyon).
  • Bacaklarda Ödem ve Karında Assit: Portal hipertansiyon sıvının bacaklarda (ödem) ve karın bölgesinde (assit) birikmesine neden olabilir. Ödem ve asitler ayrıca karaciğerin albümin gibi bazı kan proteinlerini yeterince üretememesinden kaynaklanır (hipoproteinemi-hipoalbumunemide, kan damar içinde tutulamaz).
  • Splenomegali ( Dalak Büyümesi): Dalak büyümesi kanda beyaz kürenin, alyuvarların ve trombositlerin de azalmasına neden olabilir (sırasıyla; lökopeni, anemi, trombositopeni. Dalağın bunu yapmasına hipersplenizm denir.
  • Özofagus Varis Kanaması: Portal hipertansiyon, portal sisteme akan venlerin genişlemesine neden olur (varis). Özellikle özofagus varisleri en çok kanayan ve en çok korkulan varislerdir. Özofagus ve bazan mide varisleri hayati tehlike yaratan kanamalara neden olabilir.
  • Enfeksiyonlar: Sirozda enfeksiyonlara yatkınlık vardır. Özellikle spontan bakteriyel peritonit siroza özgü bir enfeksiyondur.
  • Malnütrisyon (Yetersiz Beslenme): Besinler işlenemez. Siroz hastasının karnı şiştir (asit) ama hasta zayıftır.
  • Hepatik Ensefalopati: Sirozlu karaciğer, kandaki toksinleri temizleyemez.
  • Sarılık (İkter): Sirozlu karaciğer bilirubini safraya salgılayamaz. Bilirubin kanda birikir. Cilt ve göz akları (sklera) sararır, idrarın koyulaşır (çay rengi), gaita camcı macunu gibi beyazlaşır.
  • Kemik hastalığı
  • Karaciğer Kanseri: Hepatosellüler kanserin (primer karaciğer kanserinin) büyük bir kısmının sirozu vardır.