Portal Hipertansiyon

Portal Hipertansiyon

Portal Hipertansiyon, portal venöz sistemde basıncın artması. Sağlıklı insanda portal venin normal basıncı 5-10 mmHg arasındadır. Bunun üzeri portal hipertansiyon kabul edilir. Ancak günümüzde, portal hipertansiyonda, portal venin kendi basıncı yerine, “hepatik venöz basınç gradienti (HVPG)” ölçü olarak kabul edilir. Hepatik venöz basınç gradienti (HVPG), portal ven ile vena kava inferior arasındaki basıç farkıdır.

  • Normal hepatik venöz basınç gradienti (HVPG) değeri 1-5 mmHg dir.
  • HVPG ≥ 6 mmHg ise bu portal hipertansiyondur.
  • Klinik bulgular ise, HVPG ≥ 10 mmHg olduğunda ortaya çıkar (varisler).
  • Hepatik venöz basınç gradienti (HVPG) ≥ 12 mmHg olduğunda varis kanaması riski ve assit ortaya çıkar.

Hepatik Venöz Basınç Gradienti Nasıl Ölçülür ve Hesaplanır: Önce hepatik ven wedge basıncı ölçülür. Özel bir kateter hepatik vene yerleştirilir ve ucundaki balon hepatik veni tıkayacak şekilde şişirilir. Kateterin ucunda ölçülen basınç, hepatik ven wedge basıncıdır ve aslında sinüzoidlerin basıncını yansıtır. Sağlıklı insanlarda sinüzoid basıncı, portal ven basıncından hafifçe düşüktür ancak aradaki fark klinik olarak önemsiz derecede düşüktür. Karaciğer sirozlu hastalarda ise, intersinusoidal iletişim kesildiği için, ölçülen sinüzoidal basınç portal ven basıncına çok daha yakındır. Portal vendeki ölçülen basınç ile hepatik ven wedge (sinüzoid) basıncı arasındaki fark, hepatik venöz basınç gradientini (HVPG)verir.

« Return to Dictionary