Hipertansiyon

Hipertansiyon

Hipertansiyon; yüksek kan basıncı. Kalp kasılırken (sistol, kan pompalanır) kan basıncı en üst düzeye çıkar, kalp gevşediğinde (diastol, kan kalbe dolar) kan basıncı en alt seviyeye iner. Ölçüsü mmHg (civa) dır. Kan basıncı söylenirken önce sistolik, sonra diyastolik basınç söylenir. Örneğin 12/80 mm Hg. Kan basıncının sınıflanması şöyledir:

  • Normal Kan Basıncı: 120/80 mm Hg dan düşüktür
  • Pre-Hipertansiyon: 120-130/80-90 mm Hg
  • Evre 1 Hipertansiyon: 140-160/90-100 mm Hg
  • Evre 2 Hipertansiyon: 160/100 mm Hg dan büyüktür
« Return to Dictionary