Laparoskopik Apendektomi

Granülomatöz Apandisit nedeniyle kalınlaşmış apendiks güdüğü Lineer stapler ile bölünüyor.

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 19-E
Preoperatif Tanı Akut apandisit, Apendiks tümörü ?, Apendiks lümeninde fekalit
(apendikolit)
Postoperatif Tanı Granülomatöz apandisit (Frozen ve Patolojik takip)
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Laparoskopik apendektomi
Antibiyotik Proflaksisi Sefuroksim aksetil 750 mg (Cefuroxime axetil) IV
DVT Proflaksisi Erken mobilizasyon
Transfüzyon Yapılmadı
Dren Konmadı
Spesimen Apendiks

 

Endikasyon

Karın ağrısı olan ve romatoid artrid nedeniyle takip edilen 19 yaşındaki erkek hastanın çekilen abdomen BT’sinde (bilgisayarlı tomografi) apendiks lümeninde ileri derecede kalınlaşma ve lümen içinde taş (fekalit) tespit ediliyor. Akut apandisit ve apendiks tümörü ön tanıları ile laparoskopik apendektomiye karar verildi.

Hasta Pozisyonu

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda yatırıldı. Endotrakeal genel anesteziyi takiben 16F Foley kateter takıldı. Mönitör hastanın sağına yerleştirildi. Karın boyandı ve steril olarak örtüldü. Trokarlar girildikten sonra masa Trendelenburg’da ve sola çevrildi.

Trokar Giriş Yerleri: Göbek, Kocher klempler yardımıyla dışa döndürüldükten sonra 1cm’lik vertikal insizyon yapıldı. Daha sonra iki adet çamaşır pensi ile genişçe tutulup asılarak 10 mm lik trokar yerleştirildi (optik port), gaz hortumu bu trokara bağlandı ve pnömoperiton oluşturuldu (14 mm Hg). Diğerleri; suprapubik çalışma portu (5mm), sol alt kadranda çalışma portu (10mm).

Yapılan İşlem

30 derecelik teleskopla yapılan eksplorasyonda apendiks hiperemik, ödemli ve inflame görünümdeydi. Ödemli apendiks ayrıca helezon biçiminde kendi etrafına sarılmış şekildeydi. Apendiks mezosu da ödemli, kalın ve özellikle radiks çevresinde çekuma ve sağ parakolik oluğa yapışık olduğu görüldü. Ödemli mezonun çevre dokulara yapışıklığı ultrasonik kesici ve dissektör kullanılarak açıldı. Apendiks mezosuda ayrıldı ve apendiks radiksi çıplaklaştırıldı. Apendiks oldukça kalın olduğu ve tümör şüphesi olduğu için, rezeksiyon, mavi kartuş yüklü endo GIA 60 mm ile gerçekleştirildi. Çekum tabanından da bir miktar doku spesimene dahik edildi. Böylece kaçak ve rezeksiyon sınırı bakımından güvenli bir cerrahi gerçekleştirilmiş oldu. Apendiks organ torbası ile sol alt kadrandaki porttan çıkarıldı. Lojda kanama kontrolü ve yıkama yapıldı. Suprapubik port girişinden bir adet soft dren stapler hattının yakınına kondu. Göbek ve sol alt kadrandaki 10 mm’lik port girişlerinde hem cilt hem fasya kapatıldı (0 Vicryl ve 3/0 prolene ile). Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma odasına alındı.

Klinik Seyir

Perop yapılan frozen ve frozen artığının incelenmesinde granülomatöz apandisit tanısı rapor edildi. Postop 2. gün oral gıda başlanan hasta postop 3. gün sorunsuz taburcu edildi.

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler