İlaca Bağlı Tiroiditler

Tiroidit Yapan Başlıca İlaçlar

 • Interferon 𝛂
 • IL-2 (Metastaz, Lösemi)
 • Lityum (Antidepresan)
 • Amiodarone (Antiaritmik)
 • Tirozinkinaz inhibitörleri (GİST tedavisi)
 • Sitokinler

İnterferon Alfa (IFN-α)

İnterferon alfa (IFN-α) kullananların %5-40 ında antitiroid antikorları gelişir. İnterferon alfa (IFN-α) kullananların %5-10 unda ise klinik tiroid hastalığı gelişir. Bunlar; sessiz tiroidit, Hashimoto hastalığı ve graves hastalığıdır. İlginç olarak kronik hepatit C nin, interferon alfa (IFN-α) ile tedavisi sırasında Graves oftalmopatisi gelişirse, virolojik cevap ta kalıcı olacaktır.

Tiroid fonksiyonlarında bozulma genellikle interferon alfa (IFN-α) tedavisine başladoktan 3 ay sonra ve tedavi esnasında olur. İnterferon alfa (IFN-α) tedavisi tamamlandıktan sonra tiroid hastalığı görülmesi çok daha nadirdir.

İnterferon alfa (IFN-α) tedavisi sırasında artmış tiroid otoantikorları veya tiroid fonksiyon bozukluğu antiviral tedavinin tamamlanmasından sonra iyileşir. Bu nedenle, IFN-α tedavisinin kesilmesi her zaman gerekli olmayabilir. Ancak ciddi semptomları olan hastalarda IFN-α tedavisi kesilmelidir.

Ağrısız tiroidit ve Hashimoto tiroiditi genellikle kendiliğinden iyileşir ancak Graves hastalığı kalıcıdır (iyileşmez).

İnterlökin-2 (Interleukin-2, IL-2)

İnterlökin-2 (IL-2), metastatik kanserler ve lösemide diğer, sitokinlerle veya antikanser ilaçlarla beraber kullanılır. Bazı çalışmalara göre, hastaların yaklaşık yüzde 2'sinde ağrısız tiroiditi benzeri bir sendrom gelişir.

Lityum (Lithium, Antidepresan)

Aslında bir depresyon ilacı olan lityum, eskiden hipertiroidi tedavisinde iyotun (Lugol solüsyonının) yerine (iyot allerjisi olanlarda) kullanılmıştır. Günümüzde thionamidlere allerjisi olanlarda kullanılabilir.

Bir çalışmaya göre Graves hastaları ve sessiz tiroiditli hastalarda, lityum kullanım oranları yüksek bulunmuştur.

Amiodarone (Antiaritmik)

 • Amiodarone, %37 oranında iyot içeren bir antiaritmiktir.
 • Amiodarone Hipertiroidiye Neden Olabilir (İçerdiği iyot nedeniyle)
  • Tiroid hormon sentezinde artma
  • Tiroidite neden olarak
 • Amiadarone hipotiroidiye de neden olabilir (İçerdiği iyot nedeniyle)

Tirozinkinaz İnhibitörleri

Tirozin kinaz inhibitörleri; gastrointestinal stromal tümörler (GİST), renal cell karsinom, diferansiye (papiller, foliküler, Hurthle hücreli tiroid karsinomları) ve medüller tiroid kanseri tedavisinde kullanılır.

 • Tirozin kinaz inhibitörleri genellikle hipotiroidi yapmaya meyillidir (%50-70)
 • Tirozin kinaz inhibitörlerinin tiroidite neden olduğu da bildirilmiştir