Pilonidal Sinüs

Pilonidal sinus, pilonidal kist; intergluteal (iki kalçanın arası) aralıkta kıl içeren bir sinus ya da apse olmasıdır. Pilonidal sinüs erkeklerde kadınlardan 4 kat sık görülür ve ortalama görülme yaşı 20’dir.

Pilonidal sinüsün konjenital (doğuştan) olduğunu iddia edenler olsa da genel kabul gören görüş edinsel (sonradan) olduğudur. İntergluteal sulkusta bir girdap etkisi ile kıllar cilde batar (çekilir) ve cilt altında bir kıl yuvası oluşur.

Bu hastalık kıllı erkeklerde, intergluteal sulkusu derin olanlarda, çok oturanlarda sık görülür, bu da pilonidal sinusun sonradan oluştuğunu gösterir.

Pilonidal Sinusun Belirtileri

İntergluteal bölgede ağrı, şişlik, oturamama (apse), ara sıra akıntı.

Pilonidal Sinusun Tanısı

Muayenede intergluteal sulkustaki sinus ağızları görülür, apse varsa üzerinde şişlik, kızarıklık ve hassasiyet vardır.

Pilonidal Sinusun Tedavisi

Apse varsa drene edilir. Pilonidal sinusta birçok cerrahi yöntem uygulanmaktadır

 • Sinüslerin Açılıp Küretajı + Marsupiyelizasyon: Yara aylarca iyileşmez, belki de hiç iyileşmez, hastalıkatan daha kötü bir durum ortaya çıkabilir.
 • Orta Hattan Eksizyon + Primer Kapama: Nüksü oldukça yüksektir. Nüks olmadan iyileşirse hasta şanslı demektir.
 • İntergluteal Sulkusun Yanından Eksizyon + Sinüz Ağızlarının Eksizyonu: Nüksü yüksektir
 • Flepli Ameliyatlar
  • Rombik Eksizyon Limberg Flep İle Kapama (RELFK): Nüksü düşük, birçok hastaya uygulanabilir, nükslerde uygulanabilir
  • Gluteus Maksimus üzerinden fasyokutanöz rotasyon flebi
  • Z plasti
  • V-Y Flep

Kolon, Rektum ve Anüs