Eksizyon

Eksizyon

Eksizyon; kesip çıkartma. Cerrahide bir organ, doku, kemik veya tümörün, vücuttan kısmen veya tamamen çıkarılması.

  • Eksizyonel biyopsi; kitlenin tamamı alınarak yapılan bir açık biyopsidir.
  • İnsizyonel biyopsi; kitleden bir kısmı çıkarılarak yapılan açık biyopsi işlemidir.

Eksizyon & Rezeksiyon

Çoğu zaman eksizyon ve rezeksiyon eş anlamlı kullanılmakla birlikte, ICD-10 kodlamasına göre, bir doku, kemik, organ veya organ bölümünün tamamen çıkarılması (bir parçasının değil) rezeksiyon olarak adlandırılmalıdır, eksizyon değil.

Total mezorektal eksizyon: Rektumun çevresindeki yağlı dokudan oluşan mezosu ile birlikte çıkarılması. Bu dokunun içinde rektumun ve rektum kanserinin drene olduğu, metastaz yaptığı lenf nodları da bulunuyor. Total mezorektal eksizyon adlandırılması özellikle kanser cerrahisinde, lenf nodlarının çıkarılabilmesi için, rektum çevresindeki yağlı doku ile beraber çıkarılması gerektiğini ima ediyor.

Anblok eksizyon (en block): Yapının, kitlenin komşu dokularla beraber bir bütün halde çıkarıldığını ifade ediyor.

Geniş lokal eksizyon: Özellikle ekstremite ve yumuşak dokulardaki kitlelerin, sağlam cerrahi sınır elde etmek ve nüksü azaltmak için,  çevresindeki sağlam dokularla beraber çıkarılması.

« Return to Dictionary