Karaciğer Kist Hidatiği

Karaciğer kisthidatiği, Echinococcus granulosus paraziti ile oluşur. Köpekte parazitin tenya hali yaşar (asıl konak). İnsan, koyun ve sığır türü canlılar, köpeğin yumurta içeren gaitası ile enfekte olmuş çiğ sebze salataları yerler. Yumurtanın kitin dış kılıfı midede erir. Serbest kalan yumurta bağırsak mukozasını delerek portal yolla karaciğere ulaşır. Yumurtalar sinüzoidlerde kalır kiste dönüşürler (kist hidatik). Yumurtalar sinüzoidleri geçerse sistemik dolaşımla akciğer, dalak, beyin veya kemiklerde kist oluşturur. Köpeklerin, hasta (kist hidatikli) koyun, sığır karaciğerini yemesi engellenirse döngü kırılır (mezbahanelerde kesim, sakadatların derine gömülmesi).

Kist hidatikte sekonder infeksiyon gelişebilir, kist hidatik safra yollarına açılarak sarılık yapabilir, rüptüre olarak abdominal hidatozis ve allerjik-anaflaktik reaksiyonlara neden olabilir.

Hidatik Kistin Yapısı

Karaciğer kist hidatiği üç tabakadan oluşur

  • Perikist (adventisya): Parazite ait değildir. Konağın kist etrafında oluşturduğu fibröz kapsüldür.
  • Ekzokist (Kutikula, laminer membran).
  • Endokist (germinal membran, çimlenme zarı).

Kist hidatik tanısı ultrasonografi, BT ve ekinokok IHA veya ELISA testleri ile konur. Hastalığın evresine göre USG ve BT görüntüleri farklıdır (Gharbi sınıflaması).

Gharbi Sınıflamasına Göre Kist Hidatik Tedavisi

  • Tip 1 - Saf sıvı kolleksiyonu: PAİR yapılabilir (Perkütan Aspirasyon İnjeksiyon Reaspirasyon)
  • Tip 2 - Laminer Membran perikistten ayrılmış: PAİR yapılabilir (Perkütan Aspirasyon İnjeksiyon Reaspirasyon)
  • Tip 3 - Kız veziküller var (septalı görünüm): Cerrahi veya laparoskopik ameliyat
  • Tip 4 - Kaba eko veren heterojen kitle (enfekte kist hidatik): Cerrahi veya laparoskopik ameliyat
  • Tip 5 - Kalın duvar-kalsifiye duvar (inaktif-ölmüş) kist hidatik: Takip

Kist Hidatikte İlaç Tedavisi: İlaç olarak albendazol kullanılır (Andazol tablet 2x400 mg/günlük). Endikasyonlar şunlardır
Opere edilemeyen primer karacier veya akcier kist hidatiği
İki veya daha fazla organda multiple kisti olan hastalar
Cerrahi sonrası rekürensi azaltmak ve cerrahi öncesi işlemi kolaylaştırmak için
PAIR ile birlikte