Anatominin Tarihçesi (Tarihsel Gelişimi)

Erken çağlarda Yunanlar hayvan anatomisi ile ilgilenebilirdi. Çünkü o devirde İskenderiye’deki (Mısır) tıp okulu dışında kadavra (insan) diseksiyonu yasaktı. İskenderiyede çalışan Herophilos hekimdir ve ilk anatomist kabul edilir (MÖ 335-280, Chalcedon (Kadıköy) doğumludur) . İskenderiye'de sıklıkla halka açık olan diseksiyonlar uygulardı. Kan akımı ve kalbi incelediği “On Pulses” adlı kitabından, doğumun aşamalarını anlattığı “Ebelik” başlıklı kitabına kadar uzanan en az dokuz metni olduğu biliniyor. Erasistratus onunla çağdaştı. İskenderiye'deki tıp fakültesinde birlikte çalışmışlardı. Galen (MS 129-216) eserlerinde, Herophilos’dan birçok alıntı yapmıştır.

Diseksiyonlar yüzyıllar boyunca ve ortaçağda gerçekleştirilmiş olsa da, sadece birkaç yeni fikir eklendi. İnsan anatomisi hakkında bilgi edinmek amacıyla diseksiyon, Herophilos'un ölümünden 1600 yılı aşkın bir süre sonra, modern çağlarda (Vesalius, 1514 - 1564) yeniden başladı. Cerrah-anatomist Vesalius’un çalışmaları zaman geçtikçe ve bilgi arttıkça daha iyi anlaşıldı. Galen’in “Anatomi bilmeyen bir cerrahın insan üzerinde hatasız çalışması, kör adamın, bir resimden hatasız heykel yapmasına benzer” görüşü doğruydu.

20 yüzyılın başlarına kadar hem cerrahi hem de anatomi derslerini tıp fakültelerindeki cerrahi profesörleri verdi.

Henry Gray, “Grey's Anatomy” adlı anatomi kitabının yazarı, İngiliz anatomist ve cerrah (1827-1861). 1842'de (15 yaşında) Londra'daki St. George Hastanesi'ne öğrenci olarak girdi. Diseksiyonları bizzat kendisi, yavaş, özenli ve metodik bir biçimde yaptı. Grey, 1858'de, 750 sayfayı kapsayan ve 363 çizim içeren Anatomi kitabının ilk baskısını yayınladı. Kitabın ilk seferdeki başarısında resimlerin mükemmelliğinin önemi vardı. Kitap hala Grey's Anatomy başlığı altında yayınlanmakta ve tıp öğrencileri için güvenilir bir kitap olarak kullanılmaktadır.
Çiçek hastalığına yakalanan on yaşındaki yeğeni Charles Grey'e uzun süre ve titizlikle bakmaktan dolayı çiçeğin en ağır formuna yakalandı. Yeğeni kurtulurken Henry Gray 1861’de, 34 yaşında öldü.

Robert Heinrich Johannes Sobotta Alman anatomist (1869-1945). Bugün, Sobotta “Açıklayıcı İnsan Anatomisi Atlasıyla (ilk baskı 1904)”, makroskopik anatominin başyapıtlarından birinin yazarıdır. 19 dilde 300'den fazla baskısı yayınlandı.

Frank H. Netter, Amerikalı, tıp doktoru ve tıp ressamı (1906 - 1991). "Tıbbın Mikelanjı" olarak da anılır. Doktor olmadan önce resim sanatı üzerine profesyonelce çalışmıştır. 1933'te New York Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi ve resim sanatındaki becerisini hemen tıp alanına da uyarladı. Çok sayıda renkli ve gerçekçi çizimlerle bezeli bu kitaplar kuru tekstlere oranla çok daha çabuk kavranır ve okunur.

Netter Atlasları 8 volüm (13 cilt) halindedir. 20.000'den fazla çizim barındırır.

  • Volume 1 - Sinir sistemi (2 cilt)
  • Volume 2 - Üreme sistemi
  • Volume 3 - Sindirim sistemi (3 cilt)
  • Volume 4 - Endokrin sistem
  • Volume 5 - Kalp
  • Volume 6 - Böbrekler, üreterler ve mesane
  • Volume 7 - Solunum sistemi
  • Volume 8 - İskelet ve kas sistemi (3 cilt)

Anatomik Patoloji

Giovanni Battista Morgagni, İtalyan anatomist (168 -1771). Anatomik patolojinin babası olarak kabul edilir. Padua Üniversitesi'nde Anatomi Profesörü olarak 56 yıl çalıştı. En önemli eseri hastalıkların nedenlerinin anatomik incelemesi ile ilgili kitabıdır. Bu kitabın özelliği, nadir rastlanan hastalıkların değil, hekimlerin sık karşılaştıkları hastalıklarla ilgili olmasıdır. Morgagni sinusu (Aortic sinus), Columns of Morgagni, Foramina of Morgagni, Hydatid of Morgagni, Morgagni hernisi onun adıyla anılır.

John Hunter, İskoç cerrah ve bilim adamı (1728-1793). Tıpta dikkatli gözlem ve bilimsel metodun savunucusu idi. Çiçek aşısının mucidi Edward Jenner'in öğretmeni, dostu ve iş arkadaşıydı. Anatomiyi ve diseksiyonu ilk olarak Ağabeyi William’dan öğrendi. 1764'te kendi anatomi okulunu Londra'da kurdu. İnsan ve diğer omurgalıların iskeletleri ve diğer organları ile, anatomik örnekler kolleksiyonu oluşturdu (yaklaşık 14.000 parça). John Hunter Müzesi (Londra) bugün halen ziyaret edilmektedir.