Ekstrahepatik Kolanjiokarsinom (Safra Yolu Kanseri)

Kolanjiokarsinom (safra yolu kanseri), hem karaciğer içindeki hem de karaciğer dışındaki safra yollarının epitelinden kaynaklanabilir. Genellikle ölümcül kanserlerdir çünkü tanı konduklarında ilerlemiştirler. Bununla beraber cerrahi rezeksiyon tek kür (tedavi) şansıdır. Ama ilerlemiş vakalar nedeniyle küratif cerrahi (rezeksiyon) genellikle yapılamaz bunun yerine palyatif işlemler uygulanır (tıkanma sarılığını çözmek için). Unrezektabl (tümörü çıkarılamayan) vakaların çoğu 1 yıl içinde kaybedilir.

Kolanjiokarsinom Tipleri

 • İntrahepatik kolanjiokarsinom (Tüm kolanjiokarsinomların %5-10’u)
 • Ekstrahepatik Kolanjiokarsinom
  • Perihiler Kolanjiokarsinom (Klatskin tümörü) (Ekstrahepatik kolanjiokarsinomların %60-70’i)
  • Koledok Orta Kesimde Kolanjiokarsinom
  • Distal Koledok Kolanjiokarsinomu (periampüller tümördür)
  • Ampulla Vater tümörleri
  • Safra Kesesi Kanseri

Bismuth-Corlette Sınıflaması (Ekstrahepatik Kolanjiokarsinomların, Hepatik Kanalları İnvazyonuna Göre Sınıflanması)

 • Bismuth Tip I: Tümör sağ ve sol hepatik kanal birleşiminin (bifurkasyon, confluence) altında.
 • Bismuth Tip II: Tümör sağ ve sol hepatik kanal birleşimini (bifurkasyonu) invaze etmiş.
 • Bismuth Tip IIIa: Tümör sağ ve sol hepatik kanal birleşimini (bifurkasyonu) invaze etmiş + sağ hepatik kanala ilerlemiş.
 • Bismuth Tip IIIb: Tümör sağ ve sol hepatik kanal birleşimini (bifurkasyonu) invaze etmiş + sol hepatik kanala ilerlemiş.
 • Bismuth Tip IV: Tümör sağ ve sol hepatik kanal birleşimini (bifurkasyonu) invaze etmiş + hem sağ hem sol hepatik kanala ilerlemiş. Veya; multisentrik tümör (hem intrahepatik hem de ekstrahepatik safra yollarında multipl kanserler)

Kolanjiokarsinom Belirtileri

 • Ekstrahepatik kolanjiokarsinomlar safra yolunda tıkanıklığa yol açtıkları için buna bağlı belirtiler görülür (tıkanma sarılığı belirtileri); sarılık, kaşıntı, renksiz gaita, çay rengi idrar.
 • Diğer belirtiler; karın ağrısı (%30-50), zayıflama (%30-50), ateş (%20) dir.
 • İntrahepatik kolanjiokarsinomlarda sarılık belirtisi daha nadirdir, sağ üst kadran ağrısı, zayıflama, ALP yüksekliği, karaciğer enzim yüksekliği görülebilir.

Kolanjiokarsinom Tanısı

Laboratuvarda (kan biyokimyasında); total bilirubin yüksekliği (genellikle 10 mg/dl’nin üzerinde ve direkt bilirubin hakimiyeti) ve ALP artışı saptanır (genellikle 2-10 kat artar). Bir tümör markeri olan CA 19-9 artar.

Ekstrahepatik kolanjiokarsinomda, görüntülemede (radyoloji) tümör görülebilir ya da tıkanmaya bağlı olarak safra yollarında genişleme görülür (USG (ultrasonografi), BT (bilgisayarlı tomografi), MR (manyetik rezonans), MRCP (manyetik rezonans kolanjiopankreatikografi)).

İntrahepatik kolanjiokarsinom üç şekilde görülebilir

 • Kitle
 • İntrahepatik safra kanalllarında genişleme (dilatasyon), ya da
 • Mikst tip (her iki şekilde).

Kolanjiokarsinom Tedavisi

 • Kolanjiokarsinomlarda cerrahi rezeksiyon tek kür şansıdır, yapılabilirse.
  • Koledok orta kesim kanserleri, distal kolanjiokarsinomları ve ampulla Vater tümörleri rezeksiyon ile tedavi edilebilir.
  • Hatta perihiler kolanjiokarsinomların da bir kısmında rezeksiyon uygulanabilir.
  • İntrahepatik kolanjiokarsinomlar, karaciğer rezeksiyonu ile tedavi edilebilir.