Direkt Bilirubin

Direkt Bilirubin

Direkt bilirubin, suda çözünebilen bilirubindir. Eritrositin (alyuvar, kırmızı kan hücresi) yıkımı ile oluşan indirekt bilirubin, kanda albumine bağlı olarak karaciğere taşınır. Karaciğerde glukuronik asitle birleştirilir ve suda eriyebilen direkt (konjuge) bilirubin oluşur.

Serum herhangi bir işlem yapılmadan, direkt Van den Berg testi ile incelenirse direkt bilirubin ölçülür. Serum önce alkolle karıştırılır (indirekt) ve albumine bağlı bilirubinin serbest kalması sağlandıktan sonra test yapılırsa total bilirubin ölçülmüş olur. Aradaki fark indirekt (ukkonjuge) bilirubini verir.

Safra yolu tıkanıklıklarında direkt bilirubin düzeyi artar. Önce sklera, sonra ciltte sarılığa (ikter), bağırsağa akamadığı için beyazlaşmış gaitaya ve idrarda arttığı için idrar renginin çay gibi kırmızılaşmasına neden olur.

Laboratuvarlarda total bilirubin (N=0,3-1.2 mg/dl) ve direkt bilirubin (N=0-0.2 mg/dl) ölçülür. Aradaki fark indirekt bilirubin olarak hesaplanır.

 

Bilirubin metabolizması
Bilirubin metabolizması
Synonim(s):
Konjuge Bilirubin, Direkt Bilirübin
« Return to Dictionary